ATENSUS BOUWT AAN KWALITEIT

In het kader van ons kwaliteitsbeleid stellen wij met elkaar doelstellingen vast. Voor elk certificaat gelden weer andere doelstellingen, maar natuurlijk lopen bepaalde zaken parallel en versterken zij ons hoofddoel;


'ATENSUS is een organisatie dat staat voor kwaliteit en die bij het uitwerken van projecten afwegingen maakt die onze leefomgeving niet schaden'


Wij communiceren met regelmaat over onze kwaliteitsdoelstellingen. Dit is beschreven in het communicatieplan

NEN-EN-ISO 9001 Certificaat

NEN-EN-ISO 14001 Certificaat

CO2 Prestatieladder niveau 3 Certificaat
Lean and Green Certificaat
Bereidheidsverklaring directie

Beoordeel hier onze projecten!

Evaluatieformulier