Doelstellingen 2016

In het kader van ons kwaliteitsbeleid hebben wij met elkaar doelstellingen vastgesteld. Voor elk certificaat gelden weer andere doelstellingen, maar natuurlijk lopen bepaalde zaken parallel en versterken zij ons hoofddoel;

"ATENSUS wil een organisatie zijn dat staat voor kwaliteit en die bij het uitwerken van projecten afwegingen maakt die onze leefomgeving niet schaden".


Bereidheidsverklaring Directie

Voor 2016 hebben wij de volgende doelstellingen gesteld:


 • Nagaan in welke vorm het mogelijk is groene stroom toe te passen:
  ATENSUS bv huurt een gedeelte van een kantoorpand. In overleg met de verhuurder gaan wij bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen van groene stroom;
 • Vervangen van TL-lampen door energiezuinige LED-verlichting:
  In overleg met de verhuurder gaan wij bekijken in welke vorm hieraan invulling gegeven kan worden;
 • Reductie papiergebruik:
  In relatie tot de omzet streven wij naar een reductie van papierverbruik (2%). Door toepassing van het projectenplatform AT-lectus is reeds veel bereikt maar reduceren moet mogelijk zijn;
 • Reductie emissie brandstof:
  Door aanschaffen van een zakelijke auto met A-label denken wij het brandstofverbruik in relatie tot het aantal kilometers met 6% te kunnen reduceren;
 • Beperken woon-werk kilometers:
  Op basis van onderzoek moet blijken of het mogelijk is medewerkers rechtstreeks van de woonplaats naar een projectlocatie te sturen. Dat kan door de overlegmomenten aan het begin of einde van de werkdag te kiezen;
 • Onderzoek effect Nieuwe Rijden:
  Op basis van onderzoek wordt bekeken of het Nieuwe Rijden een significant effect heeft op het brandstofgebruik (kosten / baten).

Communicatieplan CO2

In het kader van ons CO2 reductiebeleid hebben wij vastgelegd op welke wijze wij hierover communiceren. We wonen bijeenkomsten bij en nemen in voorkomende gevallen interessante ontwikkelingen mee in onze nieuwsbrief. Ons communicatieplan voor 2016/2017 kun je via onderstaande link downloaden.

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Certificaten

ATENSUS BV heeft de volgende certificaten in haar bezit die ook te downloaden zijn:

NEN-EN-ISO 9001 certificaat | NEN-EN-ISO 14001 | CO2 prestatieladder

Lean and Green Certificaat


CO2 Footprint

We houden sinds 2012 een CO2 Footprint bij. Dit geeft een goed beeld van onze uitstoot van CO2. De footprint wordt vanaf 2016 halfjaarlijks op deze pagina gepubliceerd.

CO2 Footprint Volledig jaar 2016
CO2 Footprint 1ste half jaar 2016
CO2 Footprint 2e halfjaar 2016
Maatregelplan 2017

Nieuws...Nieuws...

Met enige regelmaat brengen wij u nieuws over onze certificaten. Dat nieus hebben we overzichtelijk bij elkaar gebracht op de volgende pagina.

Certificeringsnieuws