Met certificering goed op weg?

"ATENSUS bouwt aan kwaliteit"

Kwaliteitsmanagement aan de basis

In het kader van ons kwaliteitsbeleid hebben wij met elkaar doelstellingen vastgesteld. Voor elk certificaat gelden weer andere doelstellingen, maar natuurlijk lopen bepaalde zaken parallel en versterken zij ons hoofddoel;


"ATENSUS wil een organisatie zijn dat staat voor kwaliteit en die bij het uitwerken van projecten afwegingen maakt die onze leefomgeving niet schaden".


Wij communiceren met regelmaat over onze kwaliteitsdoelstellingen. Dit is beschreven in het communicatieplan


Beoordeel onze projecten met het evaluatiefomulier

CO2 reductie

Ten aanzien van de CO2 prestatieladder stellen wij een aantal documenten beschikbaar. Op de site van het SKAO worden de stukken gepubliceerd (link).Doelstellingen 2017

  • Nagaan in welke vorm het mogelijk is groene stroom toe te passen; ATENSUS bv huurt een gedeelte van een kantoorpand. In overleg met de verhuurder gaan wij bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen van groene stroom;
  • Vervangen van TL-lampen door energiezuinige LED-verlichting; In overleg met de verhuurder gaan wij bekijken in welke vorm hieraan invulling gegeven kan worden;
  • Reductie papiergebruik; In relatie tot de omzet streven wij naar een reductie van papierverbruik (2%). Door toepassing van het projectenplatform AT-lectus is reeds veel bereikt maar reduceren moet mogelijk zijn;
  • Beperken woon-werk kilometers; Op basis van onderzoek moet blijken of het mogelijk is medewerkers rechtstreeks van de woonplaats naar een projectlocatie te sturen. Dat kan door de overlegmomenten aan het begin of einde van de werkdag te kiezen;
  • Onderzoek effect Nieuwe Rijden; Op basis van onderzoek wordt bekeken of het Nieuwe Rijden een significant effect heeft op het brandstofgebruik (kosten / baten).

Certificeringsnieuws

Kwaliteit is een doorlopend proces. Gedurende het jaar wordt er op een aantal momenten actief over onze certificering gecommuniceerd. Het nieuws hierover vind je overzichtelijk bijelkaar op één pagina.

Kom binnen en maak kennis

Er is ruimte aan onze tafel!