Onze projecten in woord en beeld

"Met aandacht en betrokkenheid 

ontstaan de mooiste resultaten"

Onze actuele projecten in beeld

Rioolvervanging Hendstehof 

Harlingen

Gemeente Harlingen

Infrastructuur

Reconstructie Waldadrift

Gemeente Bedum

Infrastructuur

Drie bruggen en twee duikerbruggen

Gemeente Staphorst

Infrastructuur

 

Fietsbrug Apeldoornskanaal

Gemeente Apeldoorn

Infrastructuur

Herinrichting Boterdiep Wz Bedum

Gemeente Bedum

Infrastructuur

Rioolvervanging Brouwersteeg

Gemeente Tynarloo

Infrastructuur

 

Verkeersmaatregelen Wythsterwei Stiens

Gemeente Leeuwarderadeel

Infrastructuur

Verbetering verkeerssituatie RSG Steenwijk

RSG Steenwijk

Burgerinitiatief

Meerjarenonderhoud recreatiestranden

Gemeente Noordoostpolder

Landschap en Natuur

 

Dorpsplein Gasselte

Plaatselijk Belang Gasselte

Burgerinitiatief

Meerjaren baggerbestek

Gemeente Noordoostpolder

Infrastructuur

Kunstgras SIOS Wolvega

Korfbalvereniging SIOS

Sport

 

Haalbaarheidsonderzoek Fietspad IJsselmeerdijk

De Nieuwe Afsluitdijk

Infrastructuur

Opstellen meerjarig bermbeleid

Gemeente Noordoostpolder

Infrastructuur

Herinrichting Paardelanden Linde

Provincie Drenthe

Natuur en Landschap

Bij het uitwerken van de vraagstukken van onze opdrachtgevers stellen wij het beoogd eindresultaat voorop

Edwin de Wekker

Wij hebben de laatste 8 jaar mooie projecten mogen afronden

Project | Ontwerp | Eindresultaat

Wij zijn een schakel. Onderdeel van het geheel. Net als een schakel is deze van essentieel belang voor het functioneren van de ketting. Wij zoeken naar oplossingen die het eindresultaat ten goede komen. Dat betekent dat wij ongevraagd meedenken en ons halffabricaat passend maken waardoor de kans dat u het gewenste eindresultaat behaalt, wordt vergroot!