07 november 2018 

Aan het werk in Den Helder

Willem Alexanderhof fase 4 aangenomen

Op 6 november 2018 kregen wij het engineeringscontract voor het bouw- en woonrijp maken van de vierde fase gegund. Het betreft een meervoudig onderhandse aanbesteding. “De werkzaamheden nemen ongeveer driekwart jaar in beslag. Dat betekent dat wij de aansluiting met volgend jaar hebben gevonden en dat is goed nieuws voor onze orderportefeuille”. Den Helder is voor ons een nieuwe opdrachtgever. Daarmee hebben we onze positie in Noord Nederland verder versterkt. Ook het verkrijgen van het raamcontract voor de drie noordelijke Waterschappen werkt dat positief in de hand.

Uit te voeren werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden zijn divers. Het plangebied bestaat uit twee delen. Eén deel wordt woonrijp gemaakt en één deel wordt bouwrijp gemaakt. Naast de engineering van de werkzaamheden verzorgen wij het toezicht en voeren we de onderzoeken uit om te komen tot een gedegen ontwerp. Op de projectenpagina zal binnenkort meer informatie over dit project te vinden zijn.

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down