9 maart 2017 

ATENSUS levert projectleider reconstructie Waldadrift

Onderdeel van een groter geheel

De reconstructie van de Waldadrift is een mooi integraal project. De werkzaamheden bestaan uit een complete wegreconstructie, het versterken van groenstructuren en de aanleg van een vrijliggend fietspad. Kortom een project waar in veel ambitie bijeenkomt.

Projecten zoals deze kennen hun eigen dynamiek. Veelal politiek majeur. De participatie van bewoners in het project zorgt er voor dat er continue geschakeld moet worden tussen de inhoud en de vorm. Een project waar ik enorm veel energie van krijg.

Flexibele detachering

De organisatie van de gemeente Bedum bestaat uit ongeveer 80 medewerkers. En kleine organisatie waarbij medewerkers meerdere rollen hebben. Dat is een mooie uitdaging en dat levert soms ook een spanningsveld op. Voor wat betreft de invulling voor de tijdelijke functie van projectleider voor het project werd gezocht naar een flexibele kandidaat.

Het detacheren van medewerkers is niet onze core business. Tenminste, niet als het in een standaard contract moet worden aangeboden. Ik bedoel daarmee een contract voor twee dagen per week, waarbij het niet uitmaakt of er werk genoeg ligt of niet. Bedum vroeg om een projectleider die op de momenten dat het er toe doet aanwezig is. Flexibel detacheren noemen wij dat. Een goed keuze wat mij betreft.  In mijn blog over de voordelen van flexibele detachering geef ik daar de argumenten voor.

Ervaring grote projecten

Wij hebben verschillende vergelijkbare projecten uitgewerkt in ontwerp en bestek. De reconstructie van de Stationsweg in Wezep is daar een mooi voorbeeld van. Onze kennis van alle facetten van een multidisciplinaire komt daarbij goed van pas. De uitdaging in dergelijke projecten is altijd te vinden in het verbinden van mensen. Het gezamenlijk uitwerken van een mooi project waarbij iedereen de kans heeft zijn kwaliteiten in te zetten. Dat doen wij en dat doet de gemeente Bedum. Dan hebben we het over het zelfde DNA en dat is een goede match!

Werkzaamheden en inzet

De komende periode zal ik voornamelijk bezig zijn met het inventariseren van beschikbare informatie. Er is door de projectgroep, bestaande uit 8 medewerkers, al veel verzameld. Uitgangspunten zijn gedefinieerd en besluiten genomen. Ook de beide werkgroepen bestaande uit omwonenden hebben zinnige dingen geroepen. Aan mij de taak alles bijeen te brengen, overzicht te genereren en de te nemen stappen uit te zetten. Een mooie en dankbare taak.

De inzet begint met ongeveer 2 dagen in de week en zal ook ongeveer 2 dagen in de week blijven. Dit is de zelfde insteek die ook goed werkt bij de gemeente Apeldoorn. In het begin steek ik veel energie in het leren kennen van de organisatie om ook op afstand op de betrokkenheid van de projectgroepleden te kunnen rekenen. Mijn belang is dat de teamleden zo veel mogelijk zelf doen. Ik stuur daarbij op hoofdlijnen. Voordeel daarvan is dat het project ook van de organisatie is. Dat wordt vaak vergeten. Mijn inzet kan dan ook flexibel zijn. Ik ben er wanneer ik er moet zijn en wanneer mijn aanwezigheid niet direct meerwaarde heeft, kom ik de week daarop weer terug.

Meer weten over dit mooie project?

Voor vragen over dit project kunt je met mij contact opnemen via 0522 74 40 34 of via 06 10 88 64.

 

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down