17 augustus 2017 

ATENSUS verwerft raamcontract vijf Waterschappen

Raamcontract continueert samenwerking met onze bestaande opdrachtgevers

Op 2 juni 2017 hebben wij ons succesvol gepresenteerd bij het inschrijven op het raamcontract voor ingenieursdiensten voor 5 waterschappen. Daarmee is de samenwerking met het Waterschap Vechtstromen vanuit ons bestaande raamcontract ook voor 2018 gewaarborgd. Ook in dit raamcontract werken wij samen met onze vaste partners in verschillende vakgebieden. Door samen te werken vergroten wij onze waarde voor onze opdrachtgevers. “We beschikken over gedegen kennis en borgen de integrale benadering van de projecten die onze opdrachtgevers ons gunnen”. Een prima vertrekpunt voor 2018 en wij zijn trots op het behaalde resultaat.

Binnen de kaders van dit raamcontract worden de ingenieursdiensten van de volgende vijf waterschappen uitgevraagd: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen en tot slot Waterschap Zuiderzeeland. Daarmee kunnen wij onze inzet voor de waterschappen uitbreiden van Friesland en Drenthe naar Overijssel, Gelderland en de Flevopolders. Daarmee versterken wij onze marktpositie.

30 techniekvelden

In totaal schreven wij in op maar liefst 30 techniekvelden verdeeld over watersysteem, waterveiligheid en waterketen. We zijn geselecteerd voor de volgende vakdisciplines:

 • Civiele techniek;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • Cultuurtechniek;
 • Procesautomatisering;
 • Procestechnologie;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Hydrologie;
 • Projectmanagement;
 • Assetmanagement;
 • Ecologie en
 • Bodem;

Raamcontract Provincie Overijssel

Naast deelname in dit nieuwe raamcontract, nemen wij al deel in het raamcontract van de Provincie Overijssel. De opname in dit grote raamcontract is daarop een mooie aanvulling. In het kader van dit raamcontract hebben wij reeds een aantal projecten mogen uitvoeren.

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Wanneer u wilt weten wat wij voor u kunnen doen binnen de kaders van dit raamcontract kunt u contact opnemen met Edwin de Wekker van ons bureau. Edwin is bereikbaar via 0522 74 40 34 of via 06 10 88 64 01. Bent u een projectleider van een van de aangesloten waterschappen? Dan horen wij graag waarnaar u op zoek bent bij het realiseren van uw doelstellingen. Misschien vinden wij de aansluiting.

“Uw doelstelling, onze uitdaging!”

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down