ATENSUS zoekt werkvoorbereiders!
Meer info...

Page content

article content

Bedummers praten mee over herinrichting Waldadrift

Inspraak in plannen

De inwoners van Bedum kunnen meepraten over de herinrichting van de Waldadrift. De druk bereden oost-westverbinding in Bedum gaat in de loop van het volgend jaar op de schop. De fundering van de weg wordt verbeterd en er wordt nieuw asfalt aangebracht. Er komt nieuwe beplanting en de riolering wordt vernieuwd (bron: de Bedummer.nl).

De gemeente wil de weg dusdanig inrichten dat er voor verkeersdeelnemers een zo optimaal mogelijke veiligheidssituatie ontstaat. De veiligheid van fietsers krijgt speciale aandacht.

Varianten

De Bedumers kunnen zich uitspreken over drie varianten voor de inrichting van de weg. Eén variant gaat uit van een rijbaan die door zowel fietsers als automobilisten wordt gebruikt. De maximale snelheid wordt dan 30 kilometer per uur. Die snelheid bedraagt nu 50 kilometer. De tweede variant gaat uit van een rijbaan voor autoverkeer en een vrij liggend fietspad langs delen van de weg. In dit geval is de maximumsnelheid 50 kilometer. Tot slot is er een variant waarbij er een maximumsnelheid van 50 kilometer geldt en er aan weerszijden van de weg ‘fietssuggestiestroken’ komen.

Er zijn nog geen plannen voor de herinrichting. Het gemeentebestuur wil eerst weten hoe het fietsverkeer een veilige plaats op de weg moet krijgen. Als dat duidelijk is, worden er plannen uitgewerkt. Daarin worden ook de adviezen van de gemeentelijke verkeerscommissie en het standpunt van de bewoners van de Waldadrift betrokken.  De uitgewerkte plannen worden in het eerste kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bewonersbijeenkomst 24 november 2015

De varianten worden gepresenteerd op een inloopbijeenkomst die op 24 november in het Trefcentrum Bedum wordt gehouden. Geïnteresseerden kunnen daar van 17.00 tot 20.00 uur terecht. Op de website van de gemeente kunnen inwoners hun voorkeur voor een variant uitspreken. Die mogelijkheid bestaat tot 8 december van dit jaar.

Voor het volledige bericht wordt verwezen naar de website van de Bedummer.

Comment Section

0 reacties op “Bedummers praten mee over herinrichting Waldadrift

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.