Beleid & Ondersteuning

ATENSUS is jouw partner in de voorbereiding

BELEID & ONDERSTEUNING

Door een beleidsmatige aanpak zijn wij in staat op detailniveau houdbare besluiten te nemen. Met beleid geven we onze samenleving structuur en en overzicht. En belangrijker nog, beleid geeft de mogelijkheid tot het voeren van een brede discussie. Ons democratisch recht is daarin de basis voor het uiten van onvrede.


Onze adviseurs schrijven in nauwe samenwerking met uw beleidsmedewerkers beleid op verschillende beleidsterreinen. Daarin zoeken we de verbinding met uw medewerkers en mobiliseren wij beschikbare kennis.


Met onze specialisten onderzoeken we de weg te gaan. Daarbij leggen we graag de verbinding met ons en uw netwerk en brengen we kennis bijeen. Daardoor zijn wij in staat groot te zijn in kleinschaligheid.


VOOR WELKE PROJECTEN WORDEN WIJ GEVRAAGD?

  • Beheerbeleid (asfalt, bermverharding, groenbeheer, bomen beleidsplannen, etc.)

Onze diensten & Producten

DIENSTEN

- Inventarisaties

- Rondetafelgesprekken

- Projectmanagement bij de klant aan tafel

PRODUCTEN

- Visie

- Beleid

- Onderzoek

Bekijk onze lijst met referentieprojecten