arrow_drop_up arrow_drop_down

Bijstelling doelstelling CO2 reductie

Bijstelling doelstelling CO2 reductie

Doelstelling 2017 bijgesteld

Zoals elk jaar publiceren wij de doelstellingen die gelden voor het komende jaar. Voor 2017 hebben wijde volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Nagaan in welke vorm het mogelijk is groene stroom toe te passen; ATENSUS bv huurt een gedeelte van een kantoorpand. In overleg met de verhuurder gaan wij bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen van groene stroom;
  • Vervangen van TL-lampen door energiezuinige LED-verlichting; In overleg met de verhuurder gaan wij bekijken in welke vorm hieraan invulling gegeven kan worden;
  • Reductie papiergebruik; In relatie tot de omzet streven wij naar een reductie van papierverbruik (2%). Door toepassing van het projectenplatform AT-lectus is reeds veel bereikt maar reduceren moet mogelijk zijn;
  • Beperken woon-werk kilometers; Op basis van onderzoek moet blijken of het mogelijk is medewerkers rechtstreeks van de woonplaats naar een projectlocatie te sturen. Dat kan door de overlegmomenten aan het begin of einde van de werkdag te kiezen;
  • Onderzoek effect Nieuwe Rijden; Op basis van onderzoek wordt bekeken of het Nieuwe Rijden een significant effect heeft op het brandstofgebruik (kosten / baten).

Halverwege het jaar is het van belang de doelstellingen opnieuw tegen het licht te houden en te bekijken welke doelstellingen wel of niet haalbaar blijken.

Aanpassingen bestaande kantoorinfrastructuur en energie

ATENSUS huurt nu een kantoorpand in Meppel. In de praktijk blijkt het erg lastig invloed uit te oefenen op het beleid van de verhuurder als het gaat om het gebruik van duurzame energie. Het is nog niet gelukt om in overleg met de verhuurder na te gaan of groene stroom een optie is. Daarnaast heeft de Directie het voornemen uitgesproken om op zoek te gaan naar een kooppand. Dit resulteert in het op Hold zetten van deze doelstelling omdat dit voor de laatste 6 maanden geen toegevoegde waarde geeft.

Ten aanzien van de tweede doelstelling, uitwisselen van TL lampen voor LED verlichting is eveneens duidelijk dart dit voor ons dit jaar geen realistische doelstelling meer is.

Reductie papiergebruik maarliefs 41% t.o.v periode 2016

Wij zijn erg blij te kunnen melde n dat we een reductie in papierverbruik hebben weten te realiseren. In het eerste half jaar is de reductie ongeveer 41% ten opzichte van het eerste half jaar van 2016. Dat is een enorme verbetering. Oorzaak voor deze reductie is het gegeven dat veel opdrachtgevers steeds vaker overgaan op het digitaal aanbesteden van bestekken. Dat scheelt enorm in de afdrukken. Daarnaast merken wij dat ook het gebruik van AT-lectus papiergebruik reduceert omdat de op het scherm te bekijken previews heel goed te gebruiken zijn ten opzichte van een papieren exemplaar.

Reductie woon-werkkilometers

De directie streeft flexibele werktijden na. Dat betekent dat ook het reduceren van onnodige woon-werk kilometers een realistische doelstelling is. Daar waar het kan rijden medewerkers rechtstreeks naar een overleg bij de opdrachtgever. Wat wel lastig is, is het meten en vastleggen van het effect van deze maatregel. Aan het einde van 2017 hopen wij een beter beeld te kunnen schetsen.

Nieuwe rijden

Over dit onderwerp valt nu nog niet veel te melden. In het najaar van 2017 gaan we hier afspraken over maken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken koekjes...