20 november 2016 

Detachering opmaat is goede keuze

Detachering op maat goede keuze

Wij vinden maatwerk belangrijk. Niet alleen in onze reguliere projecten, maar ook in de gevallen dat wij een medewerker detacheren bij een opdrachtgever. Maatwerk in detachering is voor ons ook vanzelfsprekend want beider partijen hebben er voordeel bij. Wij omdat we een medewerker niet 36 uur kunnen missen en onze opdrachtgever omdat hij geen rekening hoeft te betalen als het project niet direct de volledige inzet verlangt. Niet heel raar vinden wij, want projecten zijn dynamisch en wij ook. Match gemaakt!

Waarom detacheren partijen steevast 36 uur?

Het antwoord laat zich raden. Uiteindelijk levert het voor de detacheerder minder risico op. Eerlijkheidshalve moet ook gezegd worden dat het tarief dan ook laag kan zijn. Maar wanneer je als inlener geen volledige werkweek kunt invullen, is de prijs dan alsnog niet te hoog?

Daarnaast speelt er nog een ander aspect. Iemand die een volledige werkweek wordt ingehuurd, zal ook als volwaardig lid van de organisatie worden gezien. Draait mee in allerlei overlegmomenten, gaat mee in de zin en onzin van de organisatie. Wil je dat als inlener wel? Want de interne tarieven die de organisatie hanteert zijn niet voor niets hoog. Eigenlijk zou je een ingehuurde kracht maximaal willen laten renderen en hem of haar niet willen belasten met onderwerpen die eigenlijk niet relevant zijn voor iemand die er slechts tijdelijk is.

Hoe zit het met de verantwoordelijkheden?

Als inlener ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de ingehuurde medewerker. U stuurt op inhoud en op proces. De ingehuurde werkt uw opdracht uit. Dus in geval van een fout advies, bent u verantwoordelijk. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Als u zich er maar bewust van bent.

Kan het ook anders?

Natuurlijk kan het anders! Door aan de voorkant een goede afweging te maken. Bent u iemand nodig voor een langere periode? Heeft u wel behoefte aan meerdere dagen per week? Zelfs een volledige week? En…stel nu dat de planning van het project en daarmee de inzet heel dynamisch is? Hoe daarmee om te gaan?

Vraag gestuurd detacheren

Wij vinden het huiskamergevoel erg belangrijk. Het vertelt ons verhaal. Waarom wij doen wat wij doen en ook de wijze waarop wij dat doen. Op maat en klantgericht. Denkend vanuit het grotere geheel. En dus gaan wij graag met u in gesprek over maatwerk. En dat betekent dat wij het proces en het project als uitgangspunt nemen.

Wat is het voordeel van vraag gestuurd detacheren?

Wij zijn er wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld vanwege een vergadering, een advies dat de organisatie in moet of een startoverleg met het projectteam of het aansturen daarvan. Wij zijn er om de organisatie te leren kenen en om u ons te laten kennen. Maar als het proces loopt, komen wij alleen als het noodzakelijk is. Dat heet op maat detacheren en daar wordt u blij van. Misschien zijn wij in  het uurtarief iets duurder, maar door efficiënt om te gaan met onze inzet kunnen we veel verloren uren voorkomen en dus inzet besparen. Daarnaast werken wij volledig digitaal en dat betekent dat wij ook bij u op kantoor aan onze eigen projecten kunnen werken. We zijn dus zichtbaar voor u en uw organisatie, zonder dat dat direct een prijs heeft.

De voordelen van een ingenieursbureau!

De voordelen van de inzet van een ingenieursbureau als detacheerder is onder andere dat u een team ter beschikking heeft met kennis van verschillende techniekvelden. Wij kunnen juist flexibel zijn in onze inzet omdat we een ingenieursbureau zijn. En tot slot, wij werken uitsluitend voor de regisserende gemeenten en begrijpen de politieke context waarin u uw resultaat moet behalen! En als wij een deel van de werkzaamheden met een deel van ons team moeten uitvoeren is dat geen probleem!

Welke voorbeelden kunnen wij aanhalen voor onze werkwijze?

Wij hebben voor verschillende gemeenten maatwerk geleverd.

  • Voor de gemeente Bedum verzorgen wij het projectmanagement van de reconstructie van de Waldadrift in Bedum;
  • Voor de gemeente Tynaarlo heeft Karin een aantal speelplaatsen ingericht. Dat heeft zij in nauwe samenwerking met het gemeentelijk projectteam gedaan. Bij de gemeente aan tafel. Een aantal dagdelen per week gedurende een aantal maanden. Voordeel van deze werkwijze is dat de inrichting goed is afgestemd met beheer en dus ook een bestendige en duurzaam resultaat heeft;
  • Voor de gemeente Apeldoorn detacheren wij een projectleider die verantwoordelijk is voor het asfaltonderhoud aan de laan van Zevenhuizen, inbreidingsplan Molenhof en betrokken wordt bij de Ontwikkelcoöperatie Lieren.
  • Voor de gemeente Leeuwarderadeel hebben wij het toezicht verzorgt op een afkoppelproject waarbij wij op locatie de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Dat betekende dat de gemeente in het project erg zichtbaar is geweest voor de buurtbewoners.

Voor meer voorbeelden kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij kunnen u vast ondersteunen met uw vraag!

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down