20 juli 2017 

Gemeente informeert omwonenden over herinrichting Waldadrift

Herinrichting afgestemd met bewonerswerkgroep

De gemeente Bedum presteerde op 19 juli 2017 haar plannen voor de inrichting van de Waldadrift in Bedum. De avond is bezocht door een 100 tal geïnteresseerden. Prima opkomst waarbij door de omwonenden suggesties voor verbetering zijn aangedragen. Prachtig om te ervaren dat de bewoners erg betrokken zijn bij hun woonomgeving. Daarmee is ook een compliment voor het bewonersplatform op zijn plaats; mede door hun inzet is de voorbereiding op harmonische wijze met de gemeente tot stand gekomen.

“De bewonerscommissie heeft de bewonerswensen geïnventariseerd en heeft in het proces op constructieve wijze meegedacht in het oplossen van knelpunten. Daarmee is het een goede basis gebleken voor het verder uitwerken van het ontwerp. Een ontwerp waarvan de bezoekers hebben aangegeven zich goed te kunnen vinden in de plannen”. De Wekker is zichtbaar tevreden over het verloop van de avond. Natuurlijk zijn er op onderdelen discussie gevoerd, maar het totaal bekijkend is het resultaat een winst voor allen.

Werkzaamheden verder uitwerken

Bewoners hebben tijdens de avond gelegenheid gekregen aan te geven wat ze van de plannen vinden. Aantekeningen zijn gemaakt. “Daar waar mogelijk integreren we de wensen van de bewoners in de definitieve plannen”.

Het ontwerp wordt nog voor de zomervakantie afgerond. Onderdeel van het plan is de realisatie van een vrijliggend fietspad. Voor dit fietspad moet een aanlegvergunning worden aangevraagd. De procedure voor de aanleg van het fietspad wordt voor de zomervakantie in gang gezet.

Essentaksterfte slaat toe in Bedummerbos

Ook het Bedummerbos heeft te maken met de Esentaksterfte. Dat de bomen aan de Waldadrift ziek zijn is al geruime tijd bekend. Staatsbosbeheer constateerde tijdens de jaarlijks schouw ook in het Bedummerbos aantasting. 80% van de Essen moeten het veld ruimen om de nog niet zieke exemplaren een kans te geven. Tijdens de informatiemiddag- en avond heeft Staatsbosbeheer meer informatie gegeven over de ziekte en de manier waarop de ziekte verspreid. Naar verwachting zal na de vakantieperiode Staatsbosbeheer de zieke bomen gaan rooien. Ook kappen zij de bomen die op het geplande tracé staan van het vrijliggend fietspad. Meer informatie hierover volgt als de planning van deze werkzaamheden duidelijk is.

Op vrijdag 28 juli 2017 organiseert Staatsbosbeheer een excursie in het Bedummerbos. Tijdens de excursie wordt uitleg gegeven over deze ziekte zodat bewoners een goed beeld krijgen van de noodzaak tot kap. De excursie vindt plaats tussen 19.00 – 20.30 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Meer informatie over dit project?

Wanneer u meer wilt weten over dit project kunt u contact opnemen met Bart Hoogendorp van ons bureau. Hij is bereikbaar via 0522 74 40 34 of mobiel via 06 10 60 13 84

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down