17 juli 2017 

Halfjaar cijfers CO2

CO2 reductie bereikt in 1e helft 2017

Het halve jaar is weer voorbij en dat betekent dat we de halfjaar cijfers ten aanzien van onze CO2 doelstellingen publiceren. Ten opzichte van vorig jaar hebben we een geringe reductie bereikt. Als we kijken naar de onderdelen zien we verschillen. Deze lichten wij hieronder nader toe

Toename inkoop

In vergelijking tot vorig jaar hebben we meer diensten ingekocht. Het gevolg daarvan is dat de uitstoot ten opzichte van 1e helft 2016 bijna verdubbelde.

Meer zakelijk gereden kilometers

Het aantal zakelijk gereden kilometers is toegenomen. Dit is een logisch gevolg van een toename van werkzaamheden verder van onze standplaats af. In Apeldoorn en Bedum wordt een projectleider gedetacheerd. Ook voor de gemeente Lelystad wordt in detacheringsverband gewerkt. Dit zorgt er voor dat het aantal gereden kilometers toeneemt.

Footprint

De Footprint van het eerste kwartaal van 2017 is hier te downloaden (link).

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down