arrow_drop_up arrow_drop_down

Herinrichting Boterdiep Westzijde

Vervanging bestaande infra en benutten van kansen

Boterdiep Westzijde is een woonstraat met een rijke geschiedenis,. De gemeente heeft plannen om het riool, de weg en de damwand te vervangen. De constructie heeft het einde van haar levensduur bereikt. In het verleden is een deel van de Boterdiep WZ opnieuw ingericht (tot aan de Emmalaan). De reconstructie van de Boterdiep wz vindt plaats van de Emmalaan tot aan de Wil-helminalaan. Daarbij wordt de mogelijkheid opengehouden ook het reeds eerder aangepakte deel te herinrichten. 


In het plangebied spelen meerdere ontwikkelingen. Zo is Bedum druk in de weer met het zogenaamde "Rondje om de noord". Gemeente, belangeorganisaties en bewoners zijn aan de slag gegaan om op basis van thema's te komen tot verbeterprojecten. Boterdiep WZ maakt ook onderdeel uit van dit plan. Bewoners hebben daarin geoppert het Boterdiep WZ autoluw of zelfs autovrij te maken.


In een informatieavond kunnen gemeente en omwonenden deel nemen aan een  brainstormsessie. Daarin worden de ideeën opgehaald en geeftde gemeente aan welke kaders er zijn voor de nadere uitwerking.

Projectdoelstellingen

Vervanging riool

vervanging weg en wellicht ook fundatie

vervanging van de huidige beschoeiing

Het vergroten van de belevingswaarde van het Boterdiep

Aanleg voorzieningen die de beleving van het Boterdiep vergroten

Gemeente Bedum - Edwin de Wekker

In deze bewonersbijeenkomst geeft de gemeente meer informatie over de uit te voeren werkzaamheden. Het resultaat van de enquête wordt gepresenteerd en u kunt aangeven waarmee wij rekening moeten houden bij het herinrichten van uw straat.  

Infoavond

Donderdag

11-10-'16

19:00

Wij gebruiken koekjes...