Informatiemiddag raamcontract partijen Waterschap Vechtstromen

Vorige week organiseerde het Waterschap Vechtstromen een informatiemiddag naar aanleiding van het aanbestede raamcontract voor ingenieursdiensten. ATENSUS schreef in op dit raamcontract met haar vertrouwde samenwerkingspartners. Mevrouw Broekert (inkoper) en de heer John Beuving (contractbeheerder) gaven een toelichting op de werking van het contract.

ATENSUS goed gescoord met kerncompetenties
ATENSUS schreef in op 8 kerncompetenties (watersysteem en waterketen). Het waterschap zal voorafgaand aan haar uitvraag bepalen welke competenties in het project vertegenwoordigd zijn. “Aan de hand van een door het waterschap opgestelde keuzematrix, kan de projectleider zien welke partij de hoogste score heeft”. Het door het waterschap gekozen proces waarbij ook de inkoper en de teamleider een toetsende rol hebben, schept vertrouwen dat ook kleinere partijen een goede kans maken.

“Met name doordat wij de samenwerking hebben gezocht met specialisten op gebied van werktuigbouw en elektrotechniek scoren wij hoog. Zeker omdat deze twee competenties veelal onderdeel uitmaken van natuurprojecten”.

Samenwerkingspartners
Onze filosofie is dat juiste de partijen die samenwerkingsverbanden aangaan op termijn het beste renderen. Dat geldt zeker voor onze insteek in dit raamovereenkomst. De wat kleinere partijen zijn goed vertegenwoordigd in de lijst met contractanten. In ons geval werken wij samen met partijen waar wij over het algemeen vaker mee samenwerken. Het gaat onder andere om de volgende partijen.

 

 

In samenwerking met deze partijen hebben wij een goed vertrekpunt en hebben volle vertrouwen in de samenwerking met het Waterschap Vechtstromen.

Meer weten over onze toegevoegde waarde?
Tijdens de kennismakingsmiddag hebben wij met een aantal waterschapsmedewerkers gesproken. Natuurlijk hebben wij niet iedereen gesproken. Wanneer u als medewerker van het Waterschap Vechtstromen meer wilt over onze toegevoegde waarde in het raamcontract, kunt u contact opnemen met onze contractmanager, Edwin de Wekker. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-10 88 64 01 en staat u graag te woord.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down