ATENSUS zoekt werkvoorbereiders!
Meer info...

Page content

article content

Julianaweg maanden op de schop

Een dag na de informatieavond over de herinrichting van de Julianaweg in de Wijk, zijn de werkzaamheden al begonnen. Maandag stonden borden en afzettingen al klaar, gisteren werden de eerste klinkers opgepakt.

De herinrichting werd in 2010 al aangekondigd in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan en een jaar later werd een speciale werkgroep samengesteld. De plannen, zoals die maandagavond aan de bewoners werden voorgelegd – z,e hadden bijna allemaal de tekeningen al in de brievenbus gehad – konden op veel bijval rekenen. Er ontstaat een betere looproute naar de Dorpsstraat, de rijbaan wordt versmald, er komt een groene afscheiding bij het parkeerterrein van de Havezate en de weg wordt een 30 kilometerzone. De kruisingsvlakken bij de Prins Clauslaan/De Vos van Steenwijkstraat, de Professor Blinkweg en de Haalweidigerweg worden verhoogd uitgevoerd.

Bij de aanleunwoningen bij Dunnighe waren in eerste instantie parkeerplaatsen gepland, maar die zijn weer geschrapt na overleg met de Vereniging van Eigenaren. ‘Ze wilden geen blik voor de deur meldde projectleider Edwin de Boer maandag. Er komt een nieuw voetpad dat vanaf de Julianaweg evenwijdig aan de Haalweidigerweg loopt. De nutsbedrijven waren al begonnen met het voorwerk, aannemer Veym uit Zuidwolde maakte gisteren een start. Het werk wordt in twee fases uitgevoerd: eerst het deel vanaf de Haalweidigerweg tot de Prins Clauslaan, daarna het stuk tot aan de Blinkweg. In het deel van de tweede fase wordt tevens een groot deel van de waterleiding vervangen, stroomkabels gelegd en huisaansluitingen van de riolering vervangen. De komst van een bergbezinkbassin in de buurt moet als resultaat hebben dat de wateroverlast op de Julianaweg verder beperkt wordt.

Zorgen werden geuit over de oversteek vanaf de Havezathe naar de aan de overkant gelegen Professor Blinkweg. ‘Dat is levensgevaarlijk voor mensen met een rollator die bijvoorbeeld naar de kapper moeten; verwees Jan Tijink naar het slechte zicht ter plekke. Na de officiële presentatie bood bewoner Jan Nefkens van de Julianaweg de gemeente aan om een stukje van zijn voortuin te gebruiken om het zicht te verbeteren. Op de vraag of er direct glasvezelkabels gelegd worden, moest Edwin de Boer ontkennend antwoorden. ‘KPN is wel bezig met glasvezel tot de centrale kastjes, maar die mensen zijn niet te sturen.’

Niet iedereen was zo blij maandagavond, want bewoners van de Julianaweg voorbij de De Vos van Steenwijkstraat, hadden helemaal geen informatie ontvangen en werden min of meer verrast door de snelheid waarmee het werk wordt aangepakt. Begonnen werd dinsdag bij de Haalweidigerweg, maar omdat klinkers van het deel richting Havezate nodig zijn, is de hele straat tot juli moeilijk te berijden en bereiken. Het kan voorkomen dat woningen drie tot vijf dagen niet met de auto bereikt kunnen worden.

Bron: Meppeler Courant

Comment Section

0 reacties op “Julianaweg maanden op de schop

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.