15 maart 2021 

Kies en door te kiezen word je gekozen!

Inschrijven met kwaliteit

Het selecteren van een ingenieursbureau gaat over kiezen en gekozen worden. En dat gekozen worden is in de wereld van de aanbestedingen geen makkelijke opgave. Daarin is ook best de parallel met de huidige Tweede Kamer verkiezingen te trekken. Er zijn maar liefst 37 partijen waaruit gekozen kan worden. En het onderscheidende vermogen blootleggen valt niet mee. Dat geldt voor de inschrijver maar ook voor de aanbesteder.

Wat ik zie is dat bij het maken van een stemkeuze ook meegewogen wordt of er dan geregeerd kan worden. En daarbij zijn we bereid het poldermodel toe te passen. Dus principe punten worden ingewisseld om het mogelijk te maken andere de onderwerpen gerealiseerd te krijgen. Stel nu dat we met elkaar bepalen dat er een aantal punten van dermate belang zijn en dat we die niet inwisselen? Het moet dan gaan over punten waar alle partijen min of meer gelijkwaardige standpunten innemen. Punten zoals onderwijs, zorg, veiligheid en klimaat waarin partijen de verbinding leggen. Dat we daar, ongeacht de uitslag, mee aan de slag gaan. Daarnaast heeft elke partij zijn eigen punten waarin hij zich onderscheidt van de anderen. Daarin zit dan de keuze van de kiezer.

Nieuwe manieren zoeken van aanbesteden

Ten aanzien van de aanbestedingen zie ik het ook zo. Ik wil gekozen worden, maar niet ten koste van alles. Ik wil geen essentiële punten inwisselen, ik wil mijn identiteit behouden. En ik heb niet de luxe om keer op keer tegen hoge kosten een inschrijving te doen met een onzekere uitkomst. Daarom hebben wij bij ATENSUS een alternatief bedacht. Een alternatief dat meer ruimte geeft voor eigen inbreng en kostenbesparend is voor alle partijen. Tijdens een onderhandse aanbesteding van de Provincie Overijssel heb ik dat aangegeven. En begin april ga ik daarover met hun in gesprek. ATENSUS is Prettig Anders!

Kortom, ga kiezen en door te kiezen word je gekozen! Fijne stemdag.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down