ATENSUS BOUWT AAN KWALITEIT

In het kader van ons kwaliteitsbeleid stellen wij met elkaar doelstellingen vast. Voor elk certificaat gelden weer andere doelstellingen, maar natuurlijk lopen bepaalde zaken parallel en versterken zij ons hoofddoel;


'ATENSUS is een organisatie dat staat voor kwaliteit en die bij het uitwerken van projecten afwegingen maakt die onze leefomgeving niet schaden'


Wij communiceren met regelmaat over onze kwaliteitsdoelstellingen. Dit is beschreven in ons portfolio. Hierin omschrijven wij hoe wij voldoen aan de eisen voor de CO2 prestatieladder. Om te monitoren hoe wij, als organisatie CO2 reduceren wordt er halfjaarlijks een footprint bijgehouden. Hieronder vind u de meest recente footprint:

- Basisjaar footprint 2015

- Footprint jaar 2017

- Footprint jaar 2018

- Footprint jaar 2019

- Footprint jaar 2020

- Verslag met uitleg over footprint 1ste helft 2021

- Footprint volledig jaar 2021

Voor meer en aanvullende informatie; kijk dan op https://www.skao.nl/


Doelstellingen 2021 - 2024

 • Op 31 december 2024 is aantoonbaar gemaakt dat alle medewerkers het handboek hebben doorgenomen en kennen de inhoud. Alle medewerkers kennen de inhoud van het kwaliteitshandboek. Dit wordt geborgd tijdens team overleggen, interne audits hier aandacht aan te besteden. 
 • Elk jaar zal uiterlijk 1 maand na opstellen van het managementreview deze en de bijbehorende bijlage met actiepunten gedeeld worden met alle medewerkers. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de workflow binnen AT-Lectus.
 • Minimaal 1 keer per jaar worden alle medewerkers geïnformeerd in een teamoverleg over de footprint en de cijfers m.b.t. de CO2 uitstoot van de organisatie.
 • Alle medewerkers hebben op 31 december 2024 het portfolio van de organisatie doorgenomen en kennen de inhoud.  Alle medewerkers kennen de inhoud van het portfolio. Dit wordt geborgd tijdens team overleggen, interne audits hier aandacht aan te besteden.
 • Op 1 juli 2022 hebben minimaal 2 medewerkers een BHV certificaat behaald. Op 31 december 2024 zijn er minimaal 2 getrainde BHV’ers in dienst van ATENSUS.
 • Op 31 december 2022 heeft ATENSUS zich aangesloten bij de brancheorganisatie NL Ingenieurs.
 • Op 31 juli 2022 staan alle huidige en alle oude projecten ingericht in het programma Q-fact.
 • Op 1 januari 2022 hebben alle medewerkers een eigen My Talentboard omgeving.
 • Op 1 april 2022 hebben alle medewerkers een persoonlijk ambitieplan.
 • Op 1 juli 2022 werken alle medewerkers met de competenties, feedback vragen en leerlijnen uit het My Talent Board.
 • Op 31 december 2022 worden alle uitgaande producten (bestek, tekeningen, rapportages, etc.) verstrekt aan onze opdrachtgever na interne controle door een collega. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door de versies op AT-lectus en tijdens de interne audit.

Reductie CO2:

Doelstellingen om reductiedoelstelling voor ATENSUS:

                    'Ten opzichte van referentie jaar 2015 37% minder CO2 uit te stoten per fte.'


Dit wordt bereikt door:

 • Op uiterlijk 1 januari 2022 hebben wij groene stroom inkocht voor de huur van het bedrijfspand.
 • Op uiterlijk 1 januari 2022 hebben wij ons gesetteld in een bedrijfspand welke zonnepanelen gebruikt voor het opwekken van het benodigde energieverbruik van de organisatie.
 • Op 31 december 2022 hebben wij geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn van het programma Dubocalc, bij het informeren en adviseren van onze opdrachtgevers op het gebied van verminderen CO2 uitstoot tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor het betreffende project.
 • Voor afspraken buiten de deur wordt in alle gevallen, wanneer dit mogelijk is, de elektrische auto van de directeur gebruikt.
 • Voor alle afspraken buiten de deur wordt indien mogelijk gecarpooled, of indien mogelijk afspraken ingepland in het voordeel woon-werk verkeer,
 • Op het moment er een leasecontract voor bedrijfsauto’s wordt afgesloten, sluiten wij een shortlease overeenkomst af, zodat wanneer niet meer gewenst het contract ontbonden kan worden.
 • Op 31 december 2024 hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor inkoop alternatieve brandstoffen voor medewerkers met een bedrijfsauto.
 • Bij aanschaf bedrijfsauto wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een elektrische auto.
 • Op 31 december 2022 hebben wij onderzocht, met de verhuurder wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een laadpaal bij het bedrijfspand.
 • Op 31 december 2022 heeft ATENSUS een fietsplan ontwikkelt, om medewerkers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen.
 • Indien niet noodzakelijk of voor korte afspraken zullen projectleider(s) en werkvoorbereiders onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het digitaal of telefonisch overleggen met een opdrachtgever, om op deze wijze de CO2 uitstoot te verminderen. 

Informatie met betrekking tot ons keteninitiatief vindt u hier:

- Keteninitatief Roekebosch

- Keteninitiatief Lean and Green

- Keteninitiatief Geert Reinderspark Bedum

- Keteninitiatief Duurzaamheid vergroten  


Onze certificaten:

- ISO 9001 & ISO 14001

- CO2 prestatieladder trede 3Beleidsverklaring Kwaliteit en Milieu


ONZE CERTIFICATEN

Beoordeel hier onze projecten!

Evaluatieformulier