arrow_drop_up arrow_drop_down

ATENSUS BOUWT AAN KWALITEIT

In het kader van ons kwaliteitsbeleid stellen wij met elkaar doelstellingen vast. Voor elk certificaat gelden weer andere doelstellingen, maar natuurlijk lopen bepaalde zaken parallel en versterken zij ons hoofddoel;


'ATENSUS is een organisatie dat staat voor kwaliteit en die bij het uitwerken van projecten afwegingen maakt die onze leefomgeving niet schaden'


Wij communiceren met regelmaat over onze kwaliteitsdoelstellingen. Dit is beschreven in het communicatieplan.

Wij hebben omschreven hoe wij voldoen aan de eisen voor de CO2 prestatieladder. Dit is beschreven in ons portfolio.

Om te monitoren hoe wij, als organisatie CO2 reduceren wordt er halfjaarlijks een footprint bijgehouden. Hieronder vind u de meest recente footprint:

- Basisjaar footprint 2015

- Footprint jaar 2017

- Footprint jaar 2018

- Footprint jaar 2019

- Footprint jaar 2020

Voor meer en aanvullende informatie; kijk dan op https://www.skao.nl/


Kwaliteitsdoelstellingen 2020

 • ISO/CO2 beleid implementeren bij nieuwe medewerkers
 • Omzet behalen van een miljoen 
 • Realiseren kantoorruimte in voormalige schuur
 • Minimaal 10 verschillende opdrachtgevers
 • Minimaal 2 medewerkers hebben een BHV certificaat en deze wordt jaarlijks verlengd
 • Al onze uitgaande producten (bestek, tekeningen, rapporten e.d.) worden verstrekt na interne controle door een collega
 • Directeur of medewerker(s) gaat minimaal 2 keer per jaar naar een bijeenkomst m.b.t. kwaliteitsbevordering binnen de organisatie of t.b.v. CO2 reducerende maatregelingen.

 

Reductiedoelstellingen 2020

 • Vervangen Asbest dak door dak voorzien van zonnepanelen
 • Toepassen van Ledverlichting door het gehele pand
 • Nieuwbouw kantoor wordt duurzaam verwarmd
 • Bij verbouw wordt gekeken naar herbruikbare materialen
 • Aanschaf bevorderen van auto’s met een lage CO2 uitstoot
 • Bewustwording C02 reductie onder het personeel, bv. door een instructie “het nieuwe rijden”
 • Carpoolen wanneer gezamenlijk bezoek aan een opdrachtgever aan de orde is
 • Meer telefonisch overleg
 • Gebruik van het platform voor projectmanagement AT-lectus, waarmee digitale uitwisseling van gegevens wordt bevorderd


Informatie met betrekking tot ons keteninitiatief vindt u hier:

- Keteninitatief Roekebosch

- Keteninitiatief Lean and Green

- Keteninitiatief Geert Reinderspark Bedum


Onze certificaten:

- ISO 9001 & ISO 14001

- CO2 prestatieladder trede 3

- Lean and Green


Bereidsverklaring Kwaliteit en Milieu


ONZE CERTIFICATEN

Beoordeel hier onze projecten!

Evaluatieformulier

Wij gebruiken koekjes...