arrow_drop_up arrow_drop_down

ATENSUS BOUWT AAN KWALITEIT

In het kader van ons kwaliteitsbeleid stellen wij met elkaar doelstellingen vast. Voor elk certificaat gelden weer andere doelstellingen, maar natuurlijk lopen bepaalde zaken parallel en versterken zij ons hoofddoel;


'ATENSUS is een organisatie dat staat voor kwaliteit en die bij het uitwerken van projecten afwegingen maakt die onze leefomgeving niet schaden'


Wij communiceren met regelmaat over onze kwaliteitsdoelstellingen. Dit is beschreven in het communicatieplan.

Wij hebben omschreven hoe wij voldoen aan de eisen voor de CO2 prestatieladder. Dit is beschreven in ons portfolio.

Om te monitoren hoe wij, als organisatie CO2 reduceren wordt er halfjaarlijks een footprint bijgehouden. Hieronder vind u de meest recente footprint:

- Footprint volledig jaar 2015

- Footprint volledig jaar 2016

- Footprint volledig jaar 2017

- Footprint volledig jaar 2018

- Footprint 1ste half jaar 2019

Voor meer en aanvullende informatie; kijk dan op https://www.skao.nl/


Onze doelstellingen voor 2019 zijn:

- Het gasverbruik reduceren tot 0.

- Het stroomverbruik met 10% terugbrengen t.o.v. 2015

- De CO2 uitstoot per fte reduceren met 10% t.o.v. 2015

- Nieuwe medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van ons kwaliteitsmanagementsysteem en handelen hiernaar

- Maximaal 10% van de gemaakte afspraken op de jaarplanner wordt verplaatst

- Informatie op onze website met betrekking tot de ISO en CO2 is 95% up to date

- 75% van onze opdrachten worden extern binnen 3 maanden na afronding van het project geëvalueerd


Informatie met betrekking tot ons keteninitiatief vindt u hier:

- Keteninitatief Roekebosch

- Keteninitiatief Lean and Green

- Keteninitiatief Geert Reinderspark Bedum


Onze certificaten:

- ISO 9001

- ISO 14001

- CO2 prestatieladder trede 3

- Lean and Green

ONZE CERTIFICATEN

Beoordeel hier onze projecten!

Evaluatieformulier

Wij gebruiken koekjes...