ATENSUS BOUWT AAN KWALITEIT

In het kader van ons kwaliteitsbeleid stellen wij met elkaar doelstellingen vast. Voor elk certificaat gelden weer andere doelstellingen, maar natuurlijk lopen bepaalde zaken parallel en versterken zij ons hoofddoel;


'ATENSUS is een organisatie dat staat voor kwaliteit en die bij het uitwerken van projecten afwegingen maakt die onze leefomgeving niet schaden'


Wij communiceren met regelmaat over onze kwaliteitsdoelstellingen. Dit is beschreven in ons portfolio. Hierin omschrijven wij hoe wij voldoen aan de eisen voor de CO2 prestatieladder. Om te monitoren hoe wij, als organisatie CO2 reduceren wordt er halfjaarlijks een footprint bijgehouden. Hieronder vind u de meest recente footprint:

- Basisjaar footprint 2015

- Footprint jaar 2017

- Footprint jaar 2018

- Footprint jaar 2019

- Footprint jaar 2020

- Verslag met uitleg over footprint 1ste helft 2021

Voor meer en aanvullende informatie; kijk dan op https://www.skao.nl/


Doelstellingen 2021 - 2024

Kwaliteit:

 • ISO/CO2 beleid verankeren in de bestaande organisatie.
 • Minimaal 2 medewerkers hebben een BHV certificaat en deze wordt jaarlijks verlengd.
 • Aansluiten bij brancheorganisatie NL Ingenieurs.
 • Past Performance tool implementeren en verankeren in de organisatie.
 • Talentboard beschikbaar maken voor elke medewerker (competenties en loopbaanontwikkeling).
 • Al onze uitgaande producten (bestek, tekeningen, rapportages, etc.) worden verstrekt na interne controle door een collega. 

 

Reductie CO2:

 • Bij aanschaf elektrische bedrijfsauto bevorderen van gebruik bij externe afspraken. 
 • Stimuleren gebruik van de fiets onder het personeel en aanbieden fietsplan.     
 • Duurzaamheid bepalen van onze ontwerpen volgens een systeembenadering (materialen). 
 • Carpoolen wanneer gezamenlijk bezoek aan een opdrachtgever aan de orde is.
 • Meer telefonisch c.q. digitaal overleg.
 • Gebruik van het platform voor projectmanagement AT-Lectus, waarmee digitale uitwisseling van gegevens wordt bevorderd.


Informatie met betrekking tot ons keteninitiatief vindt u hier:

- Keteninitatief Roekebosch

- Keteninitiatief Lean and Green

- Keteninitiatief Geert Reinderspark Bedum

- Keteninitiatief Duurzaamheid vergroten  


Onze certificaten:

- ISO 9001 & ISO 14001

- CO2 prestatieladder trede 3Beleidsverklaring Kwaliteit en Milieu


ONZE CERTIFICATEN

Beoordeel hier onze projecten!

Evaluatieformulier

arrow_drop_up arrow_drop_down