19 december 2017 

Externe CO2 prestatieladder audit succesvol

ATENSUS continueert registratie CO2 prestatieladder niveau 3

Vandaag zijn wij door het Certificatiebureau NCK geaudit. In dit geval is de CO2 Prestatieladder onderwerp van gesprek. Kwaliteit is een belangrijke basis voor de werkzaamheden die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren. het reduceren van CO2 is een belangrijke maatschappelijke doelstelling. “Omdat wij ons betrokken voelen bij de maatschappij maken wij daar een punt van bij ATENSUS”. Door de extern Auditor wordt aangegeven dat wij ondanks dat we in een bedrijfsverzamelgebouw gehuisvest zijn toch alle mogelijkheden benutten om CO2 ge reduceren. Met dat resultaat in het achterhoofd gaan we dan ook met een goed gevoel dit jaar afsluiten.

Afgelopen jaar hebben wij benut om in het verlengde van de CO2 prestatieladder meer kennis te vergaren op gebied van andere mogelijkheden tot reductie van uitstoot. Momenteel is onze invloedssfeer beperkt omdat we niet veel mogelijkheden hebben om onze uitstoot te beïnvloeden. Natuurlijk wel de contracten die wij opstellen voor onze opdrachtgevers maar dat is niet direct gerelateerd aan onze bedrijfsvoering. Dat gaat dan meer over de totale keten.

Relevantie CO2 presatieladder in relatie tot aanbestedingen

In deze discussie spelen twee invalshoeken. Enerzijds hebben wij te maken met opdrachtgevers die bij het uitvragen van diensten een certificaat eisen. Anderzijds vragen opdrachtgevers het certificaat voor de uitvoering van werken. Met name dat laatste geval levert echt meerwaarde. Een aannemer met een duidelijke visie op het reduceren van CO2 loop voorop. Kan door een systematische aanpak kosten besparen en heeft bij een aanbesteding direct een voordeel. Er is is echter één voorwaarde; het moet niet blijven bij de geëigende eis…”u dient minimaal te beschikken over het CO2 Prestatieladder certificaat niveau 3″. Aanbesteders moeten in mijn ogen meer loslaten en de markt durven uitdagen. Bijvoorbeeld door reductie uit eerdere projecten inzichtelijk te maken. Hiervoor ligt een schone taak voor de certificeringsbureaus. Uiteindelijk geeft dan een kader en maakt het het opdrachtgevers gemakkelijker meerdere aanbieders op vergelijkbare wijze te beoordelen.

Adviseer met visie!

Wat kunnen wij dan doen? Het hebben van een CO2 Prestatieladder certificaat voor de ingenieursbureaus is achterhaald. Waar het om gaat is dat wij onze opdrachtgevers helpen in te zetten op de kaart waar de de meeste reductie behaald kan worden. Soms is dat het ontwerp en soms is dat de uitvoering. Door opdrachtgevers te helpen met die keuze, kunnen zijn de investering (in beleid, in aanbestedingsprocedures, etc.) op de juiste kaart zetten. En dát levert uiteindelijk de winnende hand op. En de winnaar is dit geval de maatschappij waar wij allemaal deel van uit maken!

Wilt je mer weten over onze visie op duurzaamheid en dan met name op het reduceren van CO2? Neem dan contact op met Edwin de Wekker van ons bureau. Hij luistert graag naar uw ideeën over dit onderwerp. Misschien kunnen wij van elkaar leren?

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down