Ruimte voor het landschap

Voor onze opdrachtgevers worden wij betrokken bij de engineering van verschillende projecten met een lanschappelijke en ruimtelijke component. Van groot tot klein. Onze toegevoegde waarde in deze projecten is steevast onze brede kennis. V

De volgende projecten zijn een voorbeeld daarvan:

 • Reest nieuwe Natuur / Paardelanden
 • Herinrichting Hesenser- en Lionserpolder
 • Herinrichting Sayterpolder
 • Herinrichting deelgebieden Aldegeaster Brekken
 • maatregelen Doelkeuzerapport Aldegeaster Brekken
 • Hervestiging en uitbreiding manage Hoeve Beukers

Voor de volledige lijst verwijzen wij u graag door naar onze pagina met referentieprojecten.

Onze projectreferenties spreken voor zich

Neem contact op voor meer info

Bel ons op 0522 74 40 34 of gebruik onderstaand formulier:


Integrale projecten

Wij werken aan integrale projecten waarbij wij onze opdrachtgevers van initiatief tot ingebruikname ondersteunen op alle onderdelen in het proces. Met name voor de projecten in Landschap en Ruimte betekent dat we met name ook onderzoeken uitvoeren en vergunningen aanvragen. Ook voeren we bestemmingsplanwijzigingen door en zorgen we daarmee voor een integrale oplossing. Wel zo handig!

'Door onze ervaring te verbinden met de kennis van de medewerkers van onze opdrachtgever kunnen wij onze kennis overdragen en zorgen voor draagvlak binnen projecten"

In projecten is draagvlak een essentieel onderdeel binnen het projectproces. Dat geldt niet alleen op technisch inhoudelijk niveau maar ook op het niveau van stakeholders, omwonenden en andere organisatie. Op onze pagina over burgerparticipatie leest u daar mee over.

Onze diensten

Wij leveren verschillende diensten op gebied van infrastructuur:

 • (Integraal) projectmanagement
 • Uitvraag en begeleiding onderzoeken zoals
  ecologisch onderzoek, inmetingen, bodemonderzoek, etc.
 • Ontwerp en Bestek
 • Aanbestedingsadvies
 • Risicoanalyse
 • Haalbaarheidsstudies
 • Detailontwerp
 • Aanvraag vergunningen
 • Directievoering en toezicht

Vraag ons naar de mogelijkheden, wij staan u graag te woord!

Met wie werken wij samen in projecten?

In projecten werken wij samen met specialisten op hun vakgebied. Op die wijzen kunnen wij kwaliteit waarborgen en zijn wij fexibel in onze inzet. De volgende vaste samenwerkingspartijen worden door ons ingezet:

Ook een Landschappelijk of Ruimtelijk project dat onze toewijding kan gebruiken?

Klik op de onderstaande knop en vraag ons contact op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek voor een nadere kennismaking of leveren u een op maat offerte.

Contact