24 november 2016 

Lean en Green certificaat behaalt

ATENSUS versterkt de keten

Duurzaam ondernemen maakt onderdeel uit van onze bedrijfsfilosofie. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de generatie na ons. Daarnaast weten we dat we onderdeel uitmaken van een keten. Onze samenwerkingsverbanden zijn daar een voorbeeld van.  Het Lean and Green  programma is daarom ook een mooi initiatief waar wij graag aan mee doen. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. Wij hebben vandaag dan ook met trots het certificaat in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde in de mooie schaapskooi van het Holtingerveld.

Het Lean and Green certificaat is een mooie aanvulling op andere kwaliteitscertificaten. “Wij vinden kwaliteit belangrijk. Dat doen wij vanuit eigen beweegredenen. Daarom hebben wij als kleine speler in een lastige markt toch geïnvesteerd in ISO 9001, ISO 14001, de CO2 Prestatieladder en dan nu het Lean and Green certificaat”. Begin volgend jaar stappen we over naar de nieuwe ISO norm. De oude blijft nog even geldig, maar aangezien wij onze certificaten al weer 4 jaar hebben en moeten hercertificeren, is de overstap naar de nieuwe norm een makkelijke keuze.

Kwaliteit is duurzaamheid

Onze opdrachtgevers zien kwaliteit in onze mensen. We zijn betrokken. Wij gaan voor het eindresultaat dat onze opdrachtgever wil bereiken. Ook als wij slechts een halffabricaat mogen maken. Uiteindelijk is kwaliteit dan ook een vorm van duurzaamheid. De ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. Wij proberen binnen de kaders die onze opdrachtgever schetst, duurzaamheid in het uiteindelijk te realiseren project te vatten. Wij hebben het dan niet over papier, maar de invloed die wij kunnen uitoefenen op de werkwijze van een aannemer. Daar zit namelijk de grootste CO2 emissie.

CO2 check geeft inzicht in kansen!

Door ons team wordt hard gewerkt aan een nieuwe methode om CO2 in projecten aan de hand van een beoordelingssystematiek in beeld te brengen. Op basis van een aantal bepalende criteria kan bepaald worden waar kansen liggen voor het reduceren van CO2 uitstoot in onze projecten. “We hebben het dan natuurlijk over de maatregelen die de uitvoering beïnvloeden en die wij in bestekken kunnen afdwingen”. In het nieuwe jaar krijgt u daarover meer te horen.

ATENSUS | Prettig anders!

Als u een opdrachtgever bent die opzoek is naar een ander ingenieursbureau. Een bureau dat meedenkt. Dat gericht is op het behalen van uw projectdoel. Dan zijn wij Prettig anders! Neem dan vooral even contact met ons op via het telefoonnummer 0522 74 40 34.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down