Natuur & Landschap

Herstel als voorwaarde voor biodiversiteit en oplossing voor effect klimaatverandering

Natuur & Landschap

Het Programma Natuur van Minister Schouten moet de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Reden voor een kamerbrief in juli 2020. Versterking van het programma door Rijk en Provincie is noodzakelijk omdat de instandhoudingsdoelen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn nog altijd niet worden gehaald.


De natuur is de basis van ons bestaan. Een gezonde bodem, schoon water en schone lucht. Daarnaast laat de coronacrisis zien dat natuurbeleving essentieel is voor ons welbevinden en bevordering van onze medische veerkracht.


VOOR WELKE PROJECTEN WORDEN WIJ GEVRAAGD?

Voor Waterschap en Provincie werken wij aan tal van mooie projecten:

  • Verbetering waterhuishouding
  • KRW Projecten
  • Revitalisatie van parken
  • NatuurontwikkelingOnze producten en diensten

PRODUCTEN

- Visie

- Raamplannen

- Landschapsontwerp

- Beheerplannen

- Opstellen projectplannen

- Contractvorming

- Technisch ontwerp

- Contractvorming (RAW / UAV-gc / Hybride)

- Contractmanagement

- Ondersteuning bij de klant aan tafel

DIENSTEN

- Aanvraag vergunningen

- RO procedures / Omgevingswet

- Aanbesteding

- Directievoering

- Contractmanagement

- Toezicht

Bekijk onze lijst met referentieprojecten