Onze producten en diensten hebben tot doel úw projectresultaat te behalen

Wij vinden het belangrijk dat wij een bijdrage leveren aan het behalen van uw projectresultaat. Dat klink misschien logisch maar dat is niet altijd zo. Wat is uw definitie van het eindresultaat? Het contractstuk? Of uiteindelijk de te realiseren vervanging van de deklaag. In onze filosofie is de vervanging van die deklaag het projectdoel. Onze benadering van uw deelopdracht trekken wij dan ook door naar dat doel en bij het formuleren van onze invulling van u opdracht houden wij daar ook rekening mee.

Wat is onze toegevoegde waarde bij het leveren van diensten en producten?

Wij vinden dat de klant maximaal moet worden bediend. Wij doen dat met enige gereserveerdheid. Wij vinden wel dat wij dat alleen op een goede manier kunnen doen wanneer we dat volgens onze kwaliteitsstandaard kunnen doen. Als deze niet op uw verwachting aansluit kunnen wij u nu al vertellen dat wij duurder zijn dan onze collega's. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag:

 • Onze stukken worden altijd intern gecontroleerd, aantoonbaar via ons projectmanagementplatform AT-lectus.
 • Wij lossen problemen op in de fase waar dat moet. De hete aardappel doorschuiven doen wij niet!
 • Risico-gestuurd denken. Daardoor mening zijn dat we door extra inzet in de voorbereiding te stoppen een uitvoeringsrisico kunnen beperken, dan doen wij dat. Ook als wij geen opdracht voor de uitvoeringbegeleiding hebben.
 • Wij kijken naar het grotere geheel. Korte termijn oplossingen zijn geen oplossingen!
 • Wij vinden overleg en communicatie belangrijk voor een goed product en willen daarop niet besparen.
 • Onze offertes worden onderbouwd met een open begroting waarbij wij precies aangeven en begroten wat u van ons verwacht. De afspraken staat daarmee goed op papier
 • In geval van aanvullende werkzaamheden ontvangt u van ons een gedetailleerde kostenopgave en geen één-regel-factuur.

Neem contact op voor meer info

Bel ons op 0522 74 40 34 of gebruik onderstaand formulier:


Onze diensten

Wij leveren de volgende integrale diensten bij het uitwerken van uw opdracht.

 • Projectmanagement
 • Risicomanagement
 • Verzorging van inkoop en aanbestedingstrajecten
 • Directievoering en toezicht op projecten in uitvoering
 • Uitvoeringsbegeleiding
 • Beleidsadvisering
 • Aanvragen vergunningen en ontheffingen
 • Visievorming
 • Detachering

Onze producten

Wij leveren de volgende diensten aan onze opdrachtgevers zoals gemeenten, belangengroeperingen, waterschappen, provinciën en aannemers:

 • Ontwerpvisies en haalbaarheidsonderzoeken
 • Ontwerp
 • Detaillering (vorm en wapening)
 • Contractvorming (RAW, UAV-gc, Hybridecontracten, etc.)
 • Maken ramingen (ook SSK)
 • Verzorgen van risicoanalyses (Risman)

Wij vinden dat de klant maximaal moet worden bediend. Wij doen dat met enige gereserveerdheid. Wij vinden wel dat wij dat alleen op een goede manier kunnen doen wanneer we dat volgens onze kwaliteitsstandaard kunnen doen. Als deze niet op uw verwachting aansluit kunnen wij u nu al vertellen dat wij duurder zijn dan onze collega's. De volgende oorzaken liggen hieraan ten grondslag:


Meer weten over onze toegevoegde waarde ?

Wij vinden een persoonlijk gesprek erg belangrijk om te bekijken of wij wat voor u kunnen betekenen. Dat eerste gesprek gaat over u. Wat vindt u belangrijk? Hoe werkt uw organisatie? Welke zaken vindt u belangrijk? Allemaal vragen die voor ons houvast geven om te kijken of er ruimte voor samenwerking is. Natuurlijk zonder verplichtingen!

Neem direct contact op!