Inloopmiddag herinrichting Hesenser- en Lionserpolder

24 april hebben de agrariërs en natuurbeheerders kennis kunnen nemen van de uitgewerkte plannen voor de herinrichting van de Hesenser- en Lionserpolder. Het 280 Ha groot gebied wordt waterhuishoudkundig aangepast om de vastgestelde Natura 2000 doelen te kunnen behalen.

Wijzigingen in peilvakken zijn complex
De 12 peilvakken worden in begrenzing en peil aangepast. Doel van de te nemen maatregelen is het vernatten van het gebied waardoor het aantrekkelijker wordt voor weidevogels. In de winter worden de peilen opgezet waarna ze in het voorjaar door verdamping en door de gewassen teruglopen naar het zomerpeil. Dit geeft extra kwaliteit voor het weidevogelbestand en worden de gewenste natuurdoeltypen ondersteunt of behaalt.

De complexiteit zit met name in de verschillen tussen de peilvakken. Daarnaast waren er maatregelen getroffen door beheerders om binnen de peilvakken op maat te kunnen regelen. Deze zijn in kaart gebracht en de gevolgen vertaalt naar inrichtingstekeningen.

Inloopmiddag geeft inzicht
De georganiseerde inloopmiddag is door de uitgenodigde agrariërs en beheerders bezocht. Hun input is vervolgens gebruikt om het ontwerp verder te verfijnen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wij gebruiken koekjes...
arrow_drop_up arrow_drop_down