"Met aandacht en betrokkenheid ontstaan de mooiste resultaten"