Project | Ontwerp | Eindresultaat

Wij zijn een schakel. Onderdeel van het geheel. Net als een schakel is deze van essentieel belang voor het functioneren van de ketting. Wij zoeken naar oplossingen die het eindresultaat ten goede komen. Dat betekent dat wij ongevraagd meedenken en ons halffabricaat passend maken waardoor de kans dat u het gewenste eindresultaat behaalt wordt vergroot!

Actuele projecten

 • Infra | D&T Bermverharding Noordoostpolder | Gemeente Noordoostpolder
 • Infra | Herinrichting Waldadrift Bedum | Gemeente Bedum
 • Infra | Rioolbvervanging en herinrichting Hendstehof Harlingen | Gemeente Harlingen
 • Infra | D&T Verkeersmaatregelen Wythsterwei Stiens | Gemeente Leeuwarden
 • Infra | Herinrichting Boterdiep Wz Bedum | Gemeente Bedum
 • Natuur & Landschap | Revitalisatie Geert Reinderspark Bedum | Gemeente Bedum
 • Infra | Fietsbrug Apeldoorns kanaal Apeldoorn | Gemeente Apeldoorn
 • Infra | Herinrichting Molenweg Bedum | Gemeente Bedum
 • Participatie | Vaarverbinding Hoosjessloot Wannperveen | Pb Wannerperveen
 • Infra | Ondersteuning tekenwerk sonderingen | Koops en Romeijn

Projecten 2017

 • Infra | Remmingwerken Noordoostpolder | Gemeente Noordoostpolder
 • Landschap & Ruimte | Directie en toezicht Reest Nieuwe Natuur - Schrapveen | Provincie Drenthe
 • Landschap & Ruimte | Directie en toezicht Hesenser- en Lionserpolder | Provinsje Fryslân
 • Landschap & Ruimte | Opstellen grondwerkbestek Rabingerveld | Provincie Drenthe
 • Landschap & Ruimte | D&T Rabingerveld | Provincie Drenthe
 • Landschap & Ruimte | D&T Reest Nieuwe Natuur | Provincie Drenthe
 • Infra | Groot onderhoud Laan van Zevenhuizen Apeldoorn | Gemeente Apeldoorn
 • Infra | Bouwrijp maken Molenhof Apeldoorn | Gemeente Apeldoorn
 • Landschap & Ruimte | Bestek Bargerveen | Royal Haskoning DHV
 • Infra | Persriool Oosterringweg - Kuinderweg | Gemeente Noordoostpolder
 • Landschap & Ruimte | Polder 1c | Provinsje Fryslân
 • Infra | Opstellen raamcontract bermbeheer | Gemeente Noordoostpolder
 • Infra | Haalbaarheidsonderzoek Fietspad | Programmateam De Nieuwe Afsluitdijk
 • Infra | Drie bruggen Dagpauwoog Wolvega | Gemeente Weststellingwerf
 • Landschap & Ruimte | Hervestiging Hoeve Beukers te Wanneperveen | Hoeve Beukers
 • Infra / Landschap & Ruimte | Raamcontractant Ingenieursdiensten | Waterschap Vechtstromen

Projecten in 2016


Projecten in 2015

 • Infra | Herinrichting speelvoorzieningen Eelderwolde | Gemeente Tynaarloo
 • Infra | Fietspad Stavoren Warns | Gemeente Sûdwest Fryslân
 • Infra | Herstraatbestek Westerparalelweg | Gemeente Staphorst
 • Natuur & Ruimte | Ontwerp en bestek KRW maatregelen Aldegeaster Brekken | Provinsje Fryslân
 • Infra | Verkeersbrug Innofase te Duiven | Aannemingsmaatschappij Van Gelder / Bekro Infra


Projecten 2014

 • Infra | Haalbaarheidsstudie brug Westersanning Oudega | Gemeente Smallingerland
 • Infra | Onderzoek kwaliteit damwanden en vervanging industriehaven Hoogeveen | Gemeente Hoogeveen
 • Landschap & Ruimte | Haalbaarheidsonderzoek maatregelen Aldegeaster Brekken | Altenburg & Wymenga
 • Natuur & Landschap | Directie en toezicht natuurontwikkeling Scheltingapolder | Dienst Landelijk Gebied
 • Infra | Opstellen UAV-gc contract vervanging twee bruggen Wold Aa | Gemeente De Wolden
 • Infra | Contractbegeleiding bruggen Aurelia | Gemeente Weststellingwerf


Projecten 2013

 • Infra | Vervanging duiker Slompweg Nijeveen | Waterschap Reest en Wieden
 • Infra | Rioolvervanging Dijkhuizen Ruinerwold | Gemeente De Wolden
 • Infra | Reconstructie Julianaweg De Wijk | Gemeente De Wolden
 • Landschap & Ruimte | Opstellen bestek Scheltingapolder | Dienst Landelijk Gebied
 • Infra | Aanleg loswallen Rietimpuls | Staatsbosbeheer / Natuurmonumenten
 • Infra | Kavelpaden ruilverkaveling | Dienst Landelijk Gebied
 • Infra | Vervanging beschoeiing Vollenhove | Gemeente Steenwijkerland


Projecten voor 2012 en eerder

 • Infra | Fietspad Noordwal - RWZI (2010-2013) | Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Inventarisatie Riooloverstorten (2012-2013) | Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Fietspad Roekenbosch (2011-2013) | Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Diverse fietspaden Investering Landelijk Gebied (2011-2013)| Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Contractbegeleiding onderhoud grote gemalen (2011) | Gemeente Steenwijkerland
 • infra | ontwerp en bestek toeristisch parkeren (2011-2012) | Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Baggeren watergangen en inventarisatie duikers (2012) | Gemeente Noordoostpolder
 • Infra | Ontwerp en contract drie bruggen Aurelia Wolvega (2012) | Gemeente Weststellingwerf
 • Infra | Ontwerp en contract brug Argusvlinder Wolvega (2011-2012) | Gemeente Wesstellingwerf
 • Infra | Herinrichting Gasthuispoort Steenwijk (2009-2012) | Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Onderhoudscontract kunstwerken (2012) | Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Contractbegeleiding onderhoud Minigemalen (2011) | Gemeente Steenwijkerland
 • Landschap & Ruimte | Herinrichting Kobbelân (2011-2012) | Dienst Landelijk Gebied
 • Infra | Vervanging brug Kanaaldijk (2010-2011) | Gemeente Steenwijkerland
 • Infra | Implementatie cameratoezicht (2010) | Exploitatiehaven Lauwersoog
 • Landschap & Ruimte | Natuurontwikkeling Brandemeer (2009 - 2010) | Dienst Landelijk Gebied
 • Infra | Revitalisering Haven Lauwersoog (2008-2009) | Exploitatiemaatschappij Lauwersoog

Neem contact op voor meer info

Maak vrijblijvend een afspraak voor een nadere kennismaking. Wij zetten graag onze ervaring in bij het uitwerken van uw uitdaging.


Integrale projecten

Wij werken aan integrale projecten waarbij wij onze opdrachtgevers van initiatief tot ingebruikname ondersteunen op alle onderdelen in het proces.

'Door onze ervaring te verbinden met de kennis van de medewerkers van onze opdrachtgever kunnen wij onze kennis overdragen en zorgen voor draagvlak binnen projecten"

In projecten is draagvlak een essentieel onderdeel binnen het projectproces. Dat geldt niet alleen op technisch inhoudelijk niveau maar ook op het niveau van stakeholders, omwonenden en andere organisatie. Op onze pagina over burgerparticipatie leest u daar mee over.

Onze diensten

Wij leveren verschillende diensten op gebied van infrastructuur:

 • (Integraal) projectmanagement
 • Ontwerp en bestek
 • Aanbestedingsadvies
 • Risicoanalyse
 • Haalbaarheidsstudies
 • Detailontwerp
 • Aanvraag vergunningen
 • Directievoering en toezicht
 • Vraag ons naar de mogelijkheden, wij staan u graag te woord!

Op de hoogte blijven van onze projecten?

Wanneer u met enige regelmaat een nieuwsbrief wilt ontvangen over onze lopende projecten, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Wij informeren onze opdrachtgevers en andere geïnteresseerden met enige regelmaat over verschillende onderwerpen.


Onze recente projecten

Via onderstaande button kunt u de nieuwsberichten inzien van onze recente/actuele projecten.

Onze actuele projecten