Willem Alexanderhof Julianadorp

Bouw- en woonrijpmaken | Directie & Toezicht

Project uitgevoerd in fasen

Naar aanleiding van een onderhandse aanbesteding werkten wij het bouw- en woonrijp plan van de uitbreidingswijk Willem Alexanderhof te Julianadorp uit in bestek en tekeningen. 

Op basis van het door de gemeente aangeleverde matenplan werkten wij het project in twee fasen uit. In totaal omvat het plan de realisatie van circa 160 woningen. 


Referenties riool en asfaltwerkzaamheden

  • Herinrichting Boterdiep Westzijde Bedum (visie, bestek en tekeningen)
  • Herinrichting Molenweg (visie)
  • Beethovenweg
  • Reconstructie Waldadrift Bedum
  • Herinrichting Hendstehof Harlingen

Onze producten en diensten

Producten

- Definitief ontwerp

- Uitvoeren diverse onderzoeken

- Ontwerptekeningen

- Advisering waterhuishouding

- Hydraulische berekening 

- Contractvorming (RAW Bestek)

Diensten

- Aanbesteding

- Toezicht gedurende uitvoering