04 juli 2016 

Uitvoering gestart

Uitvoering gestart

Naar aanleiding van de aanbesteding van de speeltoestellen is de aannemer gestart met de aanleg van de speelvoorzieningen. De inrichting van de speelvoorzieningen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de omwonenden. De kinderen konden in een eerder stadium door middel van een stemkaart hun keuze voor de speeltoestellen kenbaar maken. Door het betrekken van de omgeving bij het invullen van de speelvoorzieningen is er voldoende draagvlak voor het ontwerp. Daarnaast is het een mooie manier om de sociale samenhang in de nieuwe wijk te bevorderen.

 

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen