11 oktober 2021 

Wil de echte ondernemer opstaan!

Ondernemen in roerige tijden

Op 1 januari 2009 startte ik mijn onderneming. Dat was na een roerige tijd waarin ik privé veel te verduren heb gehad. Wat volgde was een persoonlijke zoektocht. Vanuit een uit de hand gelopen hobby leerde ik ondernemen. Wat mij met name aansprak was het verbinden. Verbinding zoeken met opdrachtgevers vanuit mijn eigen kracht. Want vanuit mijn eigen kracht kan ik dicht bij mijzelf blijven wat dan ook zichtbaar is voor mijn opdrachtgevers.  Het was een heerlijke tijd met nieuwe dingen. Kansen benutten en creëren. Inmiddels zijn we een decennia verder. Het ondernemen is veranderd. De markt is veranderd. En ik ben veranderd. Hoe verder in deze roerige tijden en wat betekent het ondernemen nu voor mij?

Ondernemen in deze roerige tijden is geen gemakkelijke opgave. Onze branche heeft een enorme uitdaging. Milieuproblemen worden steeds zichtbaarder. We moeten van een fossiele industrie naar een duurzame industrie. Denk aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Bureaucratie in de aanbestedingen van overheidsopdrachten nemen ongekende vormen aan. Tegelijkertijd zien we een enorm tekort aan technici. Voor mij betekent dat kiezen. Waar richten wij onze pijlen op? Waar besteden we de aandacht aan? Wat gaan wij groter maken en waarin kunnen wij als slagvaardige organisatie het onderscheid maken? Kortom; Wil de echte ondernemer opstaan?

Transformatie naar een open markt, binnen de regels

Niet alles is te beïnvloeden. Veel van wat er gebeurt, vindt plaats op een niveau buiten mijn invloedssfeer. Beter is om dat dan maar direct los te laten. Ik noem daarin bijvoorbeeld  de aanbestedingen van de ingenieursdiensten binnen gemeenten even als voorbeeld. Veelal exclusieve aanbestedingen waar maximaal drie partijen voor de komende vier jaar bij die gemeente aan de slag gaan. Daar heb ik op mijn LinkedIn profiel al iets over geschreven (12 jaar raamcontracten laten haar sporen na). Ik heb besloten niet meer in te schrijven op dergelijke ROVK’s. Onvoorstelbaar om te zien hoe inkopende organisaties (lees: het inkoopbureau) omgaan met signalen uit te markt. Bij elke nota van inlichten regent het klachten, geven inschrijvers alternatieven aan, maar doet de aanbesteder deze af als “de aanbesteder past de bepaling niet aan” of iets van dergelijke strekking. Probleem is dat elke gemeente kijkt naar haar eigen behoefte en daarin voorbij gaat aan het regionale effect. Immers als iedere gemeente een exclusief contract aanbiedt, nemen de kansen voor ondernemers in de regio af.

In een markt van krapte moet je je dienst breed in de markt zetten om een partij te kunnen vinden met tijd en personeel. Dat staat haaks op deze werkwijze. Exclusiviteit geeft een valse zekerheid en na verloop van tijd ga je als ondernemer alleen aan de slag met een opdrachtgever die jouw dienst op waarde schat. Ik verwacht dus dat dit een fase is. We moeten er doorheen.

Aanbesteden met een shoppinglist

Wij richten ons op opdrachtgevers, rekening houdend met de Europese aanbestedingsregels, per opdracht de vrijheid van kiezen willen behouden. Wij ontwikkelde daarvoor een nieuwe aanbestedingstool die op een geheel eigenwijze rekening houdt met het onderscheidend vermogen van de inschrijver. De zogenaamde shoppinglist. Binnenkort organiseren we hierover een webinar waarin we vertellen op welke wijze de aanbesteder maximaal gebruik maakt van de kennis van de markt en de inschrijver maximale vrijheid heeft aan te bieden waar hij zijn toegevoegde waarde ziet. Door de samenwerking te zoeken met een aanbestedingsjurist en een inkooporganisatie hoop ik inzicht te geven in welke kansen deze nieuwe vorm heeft. Daarmee hoop ik het tij te kunnen keren. Ondernemen gaat altijd over inzichten, kansen en vooruitkijken.

Professionals zijn schaars

Techneuten zijn schaars. Toch blijken wij in staat kwalitatief hoogwaardig personeel te vinden en aan ons te binden. Geen gemakkelijke zoektocht. Sleutelwoord hierin is employerbranding. Waar staan wij voor en wat willen we uitdragen? Als organisatie kunnen wij groeien. Dat komt onder andere omdat we goed vertegenwoordigd zijn in diverse raamovereenkomsten (groslijsten). Ik noem in het bijzonder de Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, de Waterschappen (5 stuks) en ook de gemeente Zwolle en Kampen. Daarin hebben we een aantal onderaannemers ingezet die toonaangevend zijn in de markt en expert zijn op gebied van elektrotechnisch- en werktuigbouwkundig vlak,  alles weten van verkeersmodellen, parkeren maar ook klimaatadaptatie. Samenwerkingsverbanden smeden is in deze tijd een belangrijke methode om minder kwetsbaar te zijn.

Flexpool (de medewerker in dienst houden maar uitlenen aan een collega-bureau)

Wij verbinden! Betekent dat wij vanuit de schaarste van professionals vraag en aanbod op elkaar af stemmen. Dat doen we door het aannemen van projecten maar ook doormiddel van het flexibel uitlenen van medewerkers aan collega-bureaus. Daarmee hebben kunnen we een tegenbeweging creëren en kunnen we los van deelname in raamovereenkomsten diensten leveren. Daartoe richten wij een flexibele pool van medewerkers in, waarbinnen een selecte groep bureaus kennis en medewerkers onderling uitwisselen. Wil je daar meer over weten, en zie je mogelijkheden voor samenwerking? Neem contact met mij op via 0522 744034.

Klimaatadaptatie team inrichten

Eén van de manieren of als werkgever interessant te zijn, is door expliciet te werven op taakstellende werkzaamheden. Werkvoorbereiders vinden is lastig. Dat komt onder andere omdat we veel verschillende werkzaamheden uitvoeren. Maar daarnaast richten we ons ook op een specifieke doelgroep die een direct verband houdt met de werkzaamheden. Klimaatadaptatie is daar één van. Hoe tof is het dat je als klimaatwerker aan de slag kunt? Bezig bent met het ondersteunen van gemeenten om op basis van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en daarbij de koppeling legt tussen de stresstest en de praktische uitwerking van maatregelen. Dat willen we doen we op gebied van bedrijventerreinen, woningbouw (nieuw en bestaand) en zoeken we professionals die de wereld beter willen achterlaten. We zoeken daarvoor aanstormend talent of de doorgewinterde specialist die zijn kennis op maat wil inzetten binnen een enthousiast team. Mooie en waardevolle ontwikkelingen!

Ondernemen is vooral Durven en Doen

Als je begint met durven, eindig je met kunnen. Een uitspraak die wat mij betreft nog steeds actueel is en misschien alleen maar meer actueel wordt. In deze tijd kijk ik vooral vooruit en probeer ik in te schatten welke impact overheidsbeleid en/of marktontwikkelingen op onze organisatie hebben. Daar pas ik onze visie op aan en geef met het team daaraan invulling. Enorm leuk om te zien dat medewerkers daarin zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

Meer weten?

Ook durven en Doen? Ook enthousiast en wil je mee bouwen aan een duurzaam ingericht Nederland? Neem dan vooral even contact met ons op via 0522 74 40 34 en vraag naar Edwin de Wekker!

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down