Video Aspect Ratio: 4:1

Uw privacy, onze zorg!

Fijn hè...

PRIVACYVERKLARING

PERSOONS GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer je gebruik maakt van de onze diensten verzamelen wij gevevens. Bijvoorbeeld wanneer je een factsheet download, wordt gevraagd een aantal persoonsgebonden gegevens achter te laten. Daar waar dat nodig is werkt ATENSUS met een verwerkingsovereenkomst.


WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG

Wij vragenom jou persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met jou op nemen wanneer als je daar om vraagt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. In geval van een gesloten overeenkomst nemen wij contact met je op voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in de overeenkomst.


HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

ATENSUS bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken jouw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Als je de website van ATENSUS bezoekt, houden wij algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren. De gegevens worden verzamelt met  GOOGLE ANALYTICS. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop Google omgaat met de verzamelde gegevens. Lees voor meer informatie hun privicy statement. 


GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken gebruik van Koekjes.  Bij het gebruik van onze website accepteet u het gebruik daarvan. Als u deze niet accepteert, werkt onze website niet.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@atensus.nl. Wij reageren zo snel als mogelijk op uw verzoek.


AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.


BEVEILIGING

ATENSUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website gebruikt een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.