ATENSUS advies- en ingenieursbureau

"met aandacht en betrokkenheid ontstaan de mooiste resultaten"

Wij ondersteunen  aannemers, gemeenten, waterschappen en provincies bij het inrichten van openbare ruimten.


Wij zijn actief op de volgende vakgebieden:

Projecten waar wij trots op zijn
(en onze opdrachtgevers ook!)

Verkeersbrug Innofase 

Duiven

Verkeersbrug die wij ontwierpen in een UAV-gc contract

 Willem Alexanderhof

Julianadorp

Woonrijp maken van fase 4.1. en bouwrijp fase 4.2 geeft ruimte aan circa 160 kavels

Revitalisatie Geert Reinjderspark

Bedum

Het bestaande park wordt heringericht in combinatie met speelvoorzieningen

Reconstructie Waldadrift Bedum

Van visie tot aan uitvoeringsbegeleiding. Een kleine kilometer rondweg. 

Jouw project is onze Passie

Het thuisgevoel bij ATENSUS! Een goed gesprek aan de keukentafel met een kopje koffie. Bij ons kan dat! Wij merken dat onze opdrachtgevers steeds vaker de meerwaarde inzien van een adviesbureau dat meedenkt, kwaliteit levert en verder kijkt. Dat is precies het huiskamergevoel en wij staan daarvoor symbool! 

Wat mag jij van ATENSUS verwachten?

Flexibel

Wij zijn een klein en gedreven team. Kenniswerkers. Verbinders die meedenken in het behalen van het eindresultaat. Daarbij denken wij mee buiten onze opdracht om zo het einddoel te realiseren.

Projectdashboard

Op jouw persoonlijke projectdashboard zie jij precies hoe jouw project ervoor staat. Geen verrassingen. 24/7 beschikking over alle projectgebonden documenten. 

De bestuurlijke context

Onze medewerkers kennen de bestuurlijke context waarin jij als opdrachtgever beweegt. Dat betekent een proactieve houding die er op gericht is jouw leven makkelijker te maken.

Verbeteren van onze dienstverlening door past performance en ISO 9001

Wij meten onze prestaties tijdens onze werkzaamheden en na oplevering. Sinds 2016 zijn wij ISO 9001 | 14001 gecertificeerd waardoor wij aantoonbaar onze prestaties monitoren en verbeteren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij de milieu impact van onze ontwerpen beoordelen. Daarnaast zijn wij CO2 Prestatieladder genormeerd.

Schapen met vijf poten

Onze medewerkers zijn van alle markten thuis. Zij hebben een brede kennis waardoor zij in multidisciplinaire projecten kunnen excelleren. Daarmee bereiken zij voor jou het beste resultaat.

Onze projecten op een rij

In één overzicht onze projecten op een rij en krijg een goed beeld van wat er speelt!

ATENSUS biedt kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is de basis voor onze producten.


Wat opdrachtgevers van ons vinden

Gemeente Smallingerland

Henk de Boer

ATENSUS heeft veel kennis en is innovatief met nieuwe aanbestedingsvormen. Zij bekijken de problematiek met een andere heldere bril. En dat zorgt er ook voor dat de opdrachtgever er anders naar kijkt.... dit werkt verfrissend!

Gemeente Leeuwarderadeel 

Wytse van der Meer

ATENSUS heeft de gehele werkvoorbereiding, directievoering en toezicht van het afkoppelproject 't Heechhof zeer zorgvuldig uitgevoerd.

Gemeente Steenwijkerland

Voormalig wethouder

Jos van den Nouland

 
arrow_drop_up arrow_drop_down