PROJECTEN

ACHTER DE SCHERMEN

FLEXIBEL DETACHEREN

Onze kwaliteit geborgd

Kwaliteitsmanagement is bij ons vanzelfsprekend. Wij beschikken over ISO9001, ISO 14001 en de CO2 presatieladder certificaten. In onze projecten maken wij keuzes, waarbij reductie van CO2 een uitgangspunt is. Onze producten en diensten komen tot stand via een beschreven proces. Dat voorkomt fouten en maakt bijsturen in voorkomende gevallen mogelijk.

Lees hier meer.

Samen staan wij sterk!

Gemeente Smallingerland 

Henk de Boer

ATENSUS heeft veel kennis en is innovatief met nieuwe aanbestedings-vormen. Zij bekijken de problematiek met een andere heldere bril. En dat zorgt er ook voor dat de opdrachtgever er anders naar kijkt. . . dit werkt verfrissend!

Gemeente Leeuwarderadeel 

Wytse Van der Meer

ATENSUS heeft de gehele werkvoorbereiding, directievoering en toezicht van het afkoppelproject 't Heechhof zeer zorgvuldig uitgevoerd

Gemeente Steenwijkerland

Voormalig wethouder, Jos van den Nouland

Edwin schakelt snel tussen diverse stakeholders en voorziet hen van goede projectinformatie, zodat tijdige besluiten genomen worden