PROJECTEN

ACHTER DE SCHERMEN

FLEXIBEL DETACHEREN

ATENSUS heeft veel kennis en is innovatief met nieuwe aanbestedings-vormen. Zij bekijken de problematiek met een andere heldere bril. En dat zorgt er ook voor dat de opdrachtgever er anders naar kijkt. . . dit werkt verfrissend!

Gemeente Smallingerland - Henk de Boer

Onze kwaliteit geborgd

Kwaliteitsmanagement is bij ons vanzelfsprekend. Wij beschikken over ISO9001, ISO 14001 en de CO2 presatieladder certificaten. In onze projecten maken wij keuzes, waarbij reductie van CO2 een uitgangspunt is. Onze producten en diensten komen tot stand via een beschreven proces. Dat voorkomt fouten en maakt bijsturen in voorkomende gevallen mogelijk. 

Lees hier meer.

ATENSUS heeft de gehele werkvoorbereiding, directievoering en toezicht van het afkoppelproject 't Heechhof zeer zorgvuldig uitgevoerd

Company BV - Wytse Van der Meer

Edwin schakelt snel tussen diverse stakeholders en voorziet hen van goede projectinformatie, zodat tijdige besluiten genomen worden 

Gemeente Steenwijkerland 

Voormalig wethouder, Jos van den Nouland