De Zeuven Heuvels

Van industrieterrein naar woonwijk

Al sinds 2016 is ATENSUS betrokken bij de ontwikkeling van het voormalig industrieterrein ‘De Zeuven Heuvels’ in Wezep. In de plaats van de voormalige fabrieken worden ca. 60 woningen gebouwd tussen het spoor en Natuurpark Vuursteenberg. Aannemer BKS infra is begonnen met de werkzaamheden, het uitgraven van de eerste van in totaal 4 hemelwaterbergingskoffers.

Onder de toekomstige parkeerterreinen en onder de rijbaan worden grote pakketten van een steenpakket aangelegd helemaal ingepakt in filterdoek. Al het hemelwater uit de wijk loopt straks via de nog aan te leggen water passerende bestrating in het waterbergingspakket vanwaar het kan infiltreren in de bodem.

ATENSUS ondersteunt de gemeente Oldebroek met advies op het civiel technische vlak en verzorgt het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

Onze werkzaamheden

Verzorgen toezicht op uitvoering van werkzaamheden
Advies op civiel technisch vlak