Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten verzamelen wij uw gegevens. Bijvoorbeeld wanneer u iets van onze website download en er wordt gevraagd uw persoonsgebonden gegevens in te vullen.

WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG

Wij vragen om uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen per post, email of telefoon. In geval van een gesloten overeenkomst nemen wij contact met u op voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in de overeenkomst.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

ATENSUS bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Als u de website van ATENSUS bezoekt, houden wij algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van  uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren. De gegevens worden verzameld met  GOOGLE ANALYTICS. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop Google omgaat met de verzamelde gegevens. Lees voor meer informatie hun privacy statement. 

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken gebruik van cookies.  Bij het gebruik van onze website accepteert u het gebruik daarvan. Als u deze niet accepteert, werkt onze website niet.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@atensus.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U ontvangt hier van geen bericht.

BEVEILIGING

ATENSUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website gebruikt een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.