Groen

ATENSUS is jouw partner in de voorbereiding

GROEN

Onze maatschappij is onderhevig aan veranderingen. Dat betekent dat onze eisen aan wonen, recreëren, verblijven en werken continu in beweging zijn. Wat daarin steeds belangrijker is, is het groen in onze openbare ruimte. Groen verzacht, groen laat je letterlijk adem halen. Door groen op een volwaardige wijze te integreren in onze ontwerpen krijgt het ruimte om te groeien en tot wasdom te komen. Daarmee voelt iedereen zich beter op zijn gemak en creëren we een vriendelijke verblijfplaats voor mens en dier.


Met de specialisten van ATENSUS kun jij je doel realiseren; een groene drager in een harde buitenruimte waardoor beleving wordt geoptimaliseerd. 


VERBINDING
Groen verbindt en is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit. Het bevordert het welbevinden van de gebruikers van onze openbare ruimte en geeft uitstraling. En op het moment dat de openbare ruimte wordt gewaardeerd, is de ervaring dat dit positief werkt op heel veel zaken. Met onze specialisten onderzoeken we de weg te gaan. Daarbij leggen we graag de verbinding met ons netwerk en brengen we kennis bijeen. Daardoor zijn wij in staat groot te zijn in kleinschaligheid.


VOOR WELKE PROJECTEN WORDEN WIJ GEVRAAGD?

  • Beheerbestekken (maaibestekken, beheer openbare ruimte, omvormen groenvakken, boom effect analyses, etc.)
  • Nieuwe aanleg (beplantingsplannen, gecombineerde aanleg met infra, revitaliseringsprojecten, parkaanleg en renovaties)
  • Beleidsvraagstukken op gebied van beheer

Onze diensten & Producten

DIENSTEN

- Inventarisatie

- Projectmanagement bij de klant aan tafel 

- Directievoering / Toezicht

- Vergunningenscan en aanvraag vergunningen 

- Onderzoeken (NGE, Archeologie, Milieu, Bodem, etc.)

- Onderhoudsbeleid

- Ondersteuning bij de inkoop van diensten

PRODUCTEN

- Visie

- Planstudie

- Groenontwerp / beplantingsplannen

- Contractvorming (RAW / UAV-gc / Hybride)

- Groeiplaatsonderzoek

- Onderhoudsbeleid

Bekijk onze lijst met referentieprojecten