Herinrichting Waldadrift Bedum

Gemeente Bedum

Rondweg bedum op de schop

In het Beheerplan wegen 2014-2018 is de Waldadrift opgenomen voor reconstructie in 2016. In eerste aanleg bestonden de werkzaamheden uit het verzwaren van de huidige wegconstructie het opnieuw asfalteren en het vernieuwen van het riool. Later is daar. Bij uitwerking daarvan en het overleg en inspraak met de omgeving kwam daarbij het groen. Doordat een aantal bomen te kampen hebben met de Essentaksterfte boodt dit ook weer mogelijkheden. 


Doelstelling van dit project

Op basis van beheeraspecten en de reacties uit de omgeving is de volgende doelstellingen vastgesteld voor dit project:


- het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietser- en autoverkeer;

- het verbeteren van de wegconstructie;

- het optimaliseren van de riolering;

- het verhogen van de belevingswaarde. 


Samenwerking met bewoners en betrokkenen

Binnen het plangebied is een aantal partijen actief om samen met de gemeente tot herinrichting te komen. Denk daarbij aan Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, de Loopgroep, de werkgroepen verkeer en groen enzovoort. Een mooi voorbeeld van hoe burgers betrokken kunnen worden bij ingrijpende heinrichtingsprojecten. 


Fietspad

Onderdeel van het versterken van de verkeersveiligheid is de aanleg van een vrijligend fietspad. Het fietspad sluit aan op de Ommerlanderdrif en ook de naastgelegen wijk Oosterheerd. Ter hoogte van de Lijsterbes sluit het fietspad vanwege ruimtegebrek aan op de Waldadrift. Ruime fietssuggestiestroken zorgen voor een veilige menging van het fietsverkeer met het overige verkeer.


Planning

In 2017 zal het planvormingsproces afgerond worden en medio het voorjaar zal het uitvoeringscontract op de markt worden gebracht. De uitvoering wordt in 2018 voorzien.


Meer weten over dit project?

Wanneer u meer informatie over dit project wilt, kunt u contact opnemen met Edwin de Wekker van ons bureau. Hij is bereikbaar via (0522) 74 40 34 of via 06 10 88 64 01.

Onze werkzaamheden

Het intern begeleiden van het project waarbij wij de werkzaamheden aan tafel bij onze opdrachtgever uitvoeren

Het verzorgen van het projectmanagement

Afstemming met college en raad

Budgetbeheer

 Afstemmen met diverse stakeholders en bewonersplatforms

Lees hieronder het Nieuws over dit project

Gemeente presenteert ontwerp

ATENSUS verzorgt projectleiding Waldadrift

Raad Bedum stelt krediet beschikbaar

Inloopavond 24 november 2015

arrow_drop_up arrow_drop_down