De kop is er af!

De kop is er af!

Vlak voor het weekend is de bronbemaling geplaatst en vandaag volgde dan het plaatsen van een bergbezinktank van 10 ton. Daarmee is de start van de aanleg van de parkeerplaatsen bij het Sultansmeer in Ruinerwold gestart.

 

Voor Atensus een project waarin wij verantwoordelijk zijn voor engineering en aanleg.

Bijzonder aan dit project is dat dit project is ontstaan vanuit verschillende belangen. De Belangenvereniging Oosteinde heeft gepleit voor het behoud van de parkeerplaats bij het Sultansmeer. De WMD Drinkwater NV wilde deze verwijderen vanwege de kwetsbaarheid van het waterwingebied. Samen met de Gemeente De Wolden is gezocht naar een oplossing voor deze uitdaging.
 
Door het gemeenschappelijk belang te onderkennen vonden we een oplossing in de aanleg van een parkeerplaats in een folieconstructie aangesloten op een buffertank van 18m3 die vervolgens het water naar een helofytenbed pomp. Daar vindt de zuivering plaats. Het water kan vervolgens zonder bodempassage schoon worden geloosd op het Sultansmeer.

De belangenvereniging Oosteinde zorgde voor cofinanciering (o.a. WMD, gemeente De Wolden, de Meppeler Hengelaarsvereniging en eigen inzet).
 
De uitvoering vindt plaats in samenwerking met Vos Ruinerwold B.V. die de parkeerplaatsen aanlegt en Wetlantec die het helofytenbed voor de zuivering van het RWA stelsel aanlegt.