Onze projecten in woord en beeld

"Met aandacht en betrokkenheid 

ontstaan de mooiste resultaten"

Bij het uitwerken van de vraagstukken van onze opdrachtgevers stellen wij het beoogd eindresultaat voorop

Edwin de Wekker

Onze actuele projecten

 • Boterdiep Westzijde | Ontwerp | Bestek
 • Molenweg | Visie | Ontwerp
 • Drukriool Enserweg
 • Diverse onderzoeken | NGE | Archeologie | Bodem
 • Hoofdwatergang Wolvega Oost | Ontwerp | Bestek
 • Waterschapszorg | Bestek
 • ROVK Onderhoud Recreatiestranden | Contract
 • Onderhoud sportvelden | Bestek
 • De Zeuven Heuvels Wezep | Toezicht
 • Speelvoorzieningen Rietwijk Noord | Ontwerp | Bestek
 • Fietspad Linde Wolvega | Directievoering
 • Boom Effect Rapportage Nieuw Drostendiep

Project | Ontwerp | Eindresultaat

Wij zijn een schakel. Onderdeel van het geheel. Net als een schakel is deze van essentieel belang voor het functioneren van de ketting. Wij zoeken naar oplossingen die het eindresultaat ten goede komen. Dat betekent dat wij ongevraagd meedenken en ons halffabricaat passend maken waardoor de kans het gewenste eindresultaat te behalen wordt vergroot!