Bouwteam Brug Innofase Duiven

Van visie naar realisatie

Innofase Duiven 'Brug van verbinding'

De verkeersbrug op het industriegebied Innofase in Duiven is een brug van verbinding. De brug over de Wijde Wetering verbindt enerzijds de halffabricaatindustrie en anderzijds de fabricage van het eindproduct. De bedrijven die aan beide zijden zijn ontstaan, vullen elkaar dus goed aan en dat is precies wat deze brug laat zien.  


Van Gelder nam de opdracht voor dit werk aan en zocht twee partijen die haar konden bijstaan. Bekro Infra maakte de brug. ATENSUS zorgde voor de visie, het ontwerp, de vergunningen en verzorgde het projectmanagement. Voor de gemeente Duiven een pilotproject dat meer dan geslaagd is.


De brug is grotendeels een standaard product. Dat betekent dat de kosten laag gehouden zijn. De uitstraling van een brug wordt bepaald door de randligger en de landhoofden. Daar is in de opgestelde visie en het daaropvolgend ontwerp aandacht voor geweest. De landhoofden zijn opgemetseld van stenen met afwijkende vormen als ware het een halffabricaat. Daarmee de link leggend naar het industrieterrein. De Leuning dekt de randligger af waardoor de randligger meer ruimtelijke kwaliteit krijgt en de leuning de brug lijkt te zijn.


Referenties Bruggen

 • Verkeersbrug Aurelia te Wolvega (16 meter)
 • Drie bruggen Argusvlinder Wolvega (UAV-gc)
 • Drie bruggen gemeente Staphorst
 • Verkeersbruggen over de Wold Aa gemeente De wolden
 • Drie bruggen hofjes Wolvega (RAW contract)
 • Brug Apeldoornskanaal (Bouwteam) 

Onze producten en diensten

Producten

- Visie als drager voor omgevingsvergunning

- Uitvoeren diverse onderzoeken

- Ontwerptekeningen brug, asfalt, VRI, etc.

- Berekening brug (fundatie)

- Berekening wapening 

- Vorm- en wapeningstekeningen

- System engineering

- Verificatiematrix

Diensten

- Aanvraag vergunningen

- Overleg en afstemming met gemeentelijke constructeur 

- Begeleiding aannemer en opdrachtgever in het proces (ondersteuning  bouwteamvergaderingen)

- Verificatie- en validatietraject

- Projectmanagement

Wat maakt een bouwteam succesvol?

De volgende factoren bepalen in meer of mindere mate het succes van een bouwteam:


 • Een goede overeenkomst die duidelijk is voor alle partijen
 • Maak afspraken over ieders inbrengen en zorg voor ontschotting
 • Met een kansen- en risicodossier voorkom je een hoop onduidelijkheid in geval van onvoorziene omstandigheden
 • Zorg er voor dat elke partij zijn marge kan halen
 • Laat elke partij doen waar hij goed in is
 • Leg besluiten vast in een besluitenlijst
 • Spreek een escalatiemodel door

Onze ervaring met bouwteams

 • Bouwteam aanleg fietspad Roekebosch
 • Bouwteam brug Wezep (waterleidingmaatschappij)
 • Bouwteam brug Apeldoornskanaal
 • Bouwteam aanpassing stuw