Reconstructie Waldadrift Bedum

Van visie naar realisatie

Reconstructie Waldadrift

De Waldadrift is een belangrijke hoofdontsluitingsweg van Bedum. De bestaande weg is toe aan onderhoud. De toenmalige gemeente Bedum was in gesprek met omwonenden die de reconstructie van de weg hebben aangegrepen om meerdere facetten van de openbare ruimte onder de loep te nemen. ATENSUS is gevraagd het gehele proces van burgerparticipatie te verbinden met de technische uitwerking van het project. 

De werkzaamheden omvatten het vervangen van het hoofdriool, het vervangen van de groenstructuur, inclusief de kap van de bestaande zieke essen alsmede de realisatie van een vrijliggend fietspad.


Referenties riool en asfaltwerkzaamheden

  • Herinrichting Boterdiep Westzijde Bedum (visie, bestek en tekeningen)
  • Herinrichting Molenweg (visie)
  • Beethovenweg
  • Bouw- en woonrijpmaken Willem Alexanderhof Julianadorp
  • Herinrichting Hendstehof Harlingen

Onze producten en diensten

Producten

- Definitief ontwerp

- Uitvoeren diverse onderzoeken

- Ontwerptekeningen 

- Asfaltontwerp

- Contractvorming (RAW Bestek)

Diensten

- Aanvraag vergunningen

- Overleg en afstemming met gemeentebestuur 

- Omgevingsmanagement

- Aanbesteding

- Toezicht gedurende uitvoering

- Projectmanagement bij de OG aan tafel