Circulaire economie, modulair ontwerpen en CO2 reductie

Keten initiatief; kennis delen bij Lean and Green

Wij beschikken over de Lean and Green award. Het Lean and Green Personal Mobility programma stelt bedrijven voor een uitdaging. Binnen 5 jaar een reductie va 20% CO2 uitstoot door het stimuleren van persoonlijke en bedrijfsmatige aanpassingen in rijgedrag en wagenpark. Een vooruitstrevend doel. Op periodieke momenten komen de  deelnemers aan het programma bijeen bij de Green Planet in Pesse. Mij is gevraagd of ik zou willen aangeven waar wij toegevoegde waarde laten zien in de samenwerking met onze opdrachtgevers. Het geheel is verwerkt in een presentatie.

Wanneer wij kijken naar ontwikkelingen in aanpalende branches kunnen wij veel leren. Kijken we naar de ICT en ook de maakindustrie voor consumenten zien wij dat het modulair ontwerpen een vlucht heeft genomen. Onze branche staat nog in de kinderschoenen als het daarom gaat. Daar valt nog veel voordeel te halen. Dat geldt ook voor het slim ontwerpen waarbij ruimte wordt gemaakt voor de toekomst; de circulaire economie. Modulair ontwerpen is daar de basis voor. Het raakvlak met CO2 reductie is dan direct voorde hand liggend. Dit zijn velden waar wij ons dagelijks mee bezig houden. Zou het niet mooi zij n als wij deze visie in ons dagelijks denken kunnen integreren?!

Modulair Ontwerp is basis met toekomst

In veel vergelijkbare branches herken je dit concept. Iedereen kent IKEA. Saai? Misschien. Maar niet alles hoeft uniek ingericht te worden. En zeg nu zelf, wat is er nu echt uniek in de openbare ruimte. Het meeste is gesneden koek. Gebaseerd op standaarden, bijvoorbeeld de standaarden die voortkomen uit de CROW richtlijnen en de ASVV. In de toekomst gaan wij onze ontwerpen veel meer modulair opbouwen. Dat levert kostenbesparingen op en maakt door de standaardisatie de circulaire economie mogelijk. In de bouwkundige hoek is dit al realiteit. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de bruggen van IPV. Daarbij kiest de opdrachtgever uit een  basis, waarbij gekozen kan worden uit diverse oplossingen. De leuning, de aanlanding, het dek, enzovoort zijn onderdelen die uitwisselbaar zijn. Daarmee heb je een prachtig ontwerp met toch een uniek karakter. Wij werken aan verschillende ontwerpen waarbij wij onderzoeken of modulair ontwerpen een basis voor de toekomst kan zijn. En dat levert verrassende inzichten op.

Circulaire economie

In de bouw is de circulaire economie al aanwezig. Vroeger werd er gesloopt. Alle materialen op een bult en dat was het. Tegenwoordig hebben we het niet meer over slopen maar over oogsten. Grondstoffen maar ook systemen worden gesloopt. We willen geen plasticgranulaat meer, maar we willen legoblokjes! Dan kunnen we opnieuw gaan bouwen. Op de webpagina van de New Horizon geven ze mooie voorbeelden van initiatieven op dat vlak. Ik wordt als vanzelf enthousiast als het dergelijke initiatieven gaat. De vraag is dan ook hoe wij dit in onze branche kunnen doen. De Gemeente Apeldoorn heeft hier een visie op. Samen met aannemers proberen zij invulling te geven aan dit concept. Interessant om dit van dichtbij mee te maken (lees ook: ATENSUS levert Projectleider). Een goed voorbeeld van een opdrachtgever die hierin het voortouw neemt en probeert de markt te bedienen.

Wij denken graag met u mee!

Heeft u ideeën over modulair ontwerpen of wellicht de circulaire economie. Wij denken graag met u mee. U kunt daarvoor met Edwin e Wekker contact opnemen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 10 88 64 01 of via ons bedrijfsnummer 0522 74 40 34. Meer weten van het Lean and Green programma? Neem dan contact op met Femke Westerhuis.

De presentatie die tijdens de ontbijtsessie is gegeven is hier te downloaden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down