14 november 2016 

Raamovereenkomst...weg ermee!

Raamovereenkomst of raamcontract. Het is een modewoord. Door sommigen verguist door anderen omarmt. Ik vraag mij af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Dat wij ingenieursdiensten als een containerbegrip hebben laten wegzetten. Met als gevolg dat wij onze toegevoegde waarde niet altijd kunnen laten zien aan onze opdrachtgevers. In deze column een nadere analyse van het begrip raamovereenkomst. Met een zucht en een vloek, want wij zitten er niet op te wachten.

Toen inkopers nog schaars waren, was inkoop voorbehouden aan de vakafdeling van een gemeente of provincie. Inkopen gebeurde met gezond verstand. De projectleiders kenden de markt en aannemers en ingenieursbureaus kenden hun opdrachtgever. Er was nog geen sprake van wantrouwen en als je toevallig bij een relatie in de buurt was, liep je het gemeentehuis in en sprak je elkaar bij een spreekwoordelijk kopje koffie. Gemoedelijk. Hoe is de wereld veranderd. Een afspraak maken voor een gesprek is moeilijk. De secretaresse heeft opdracht om bij twijfel over de inhoud van het gesprek geen afspraak in te plannen. Gewoon binnen lopen is onmogelijk. De beveiliging heeft zijn intrede gedaan. Op zich natuurlijk niet erg, maar de drempel voor een spreekwoordelijk kopje koffie is daarmee een gegeven.

Verantwoording afdwingen
Onze maatschappij is verandert. We zijn mondiger geworden. Als het ons niet zint, wordt ons ongenoegen breed uitgemeten en de gang naar een Wethouder is zo gemaakt. Het is immers belachelijk dat we geen uitnodiging krijgen voor die onderhandse uitvraag! En dus dwingen wij verantwoording af. Beste Wethouder legt u dat maar eens uit…en dat heeft hij gedaan. Samen met de inkoper in de vorm van raamcontracten. Want wat verwachten wij dan? Het is toch ook niet uit te leggen dat het ene bureau of de andere aannemer op basis van de persoonlijk relatie beter in beeld is? En juist door het afdwingen van verantwoording over de keuze van de aanbesteder hebben wij ons zelf in een positie gedwongen waar geen uitweg mogelijk is. Ons product gedegradeerd tot een container begrip. Weg onderscheidend vermogen. Weg is de relatie en weg is de invloed van de ondernemer. Dom…dom…dom…

Vakafdeling wordt wakker!
Inkopers blijven. Inkopers gaan nooit meer weg. Ze zien wat je doet. Houden je in de gaten. Logisch want zeg nu zelf: Jullie doen toch maar wat. Uitvragen die aan alle kanten rammelen. Appels met peren vergelijken met ‘gedoe’ als gevolg. De inkoper mag het gaan uitleggen aan zijn bestuurder en als hij pech heeft is er zelfs een probleem bij de rechtmatigheidstoets. Dus laat de inkoper zijn macht gelden. Het was beter geweest als de vakafdeling samen met de inkoper had bekeken op welke wijze beider belangen gediend konden worden.

Gelukkig zijn er organisaties waarbij de inkoper en de vakafdeling in harmonie tot een standaard uitvraag komen. Lukt dat niet dan is daar direct een antwoord: De Raamovereenkomst. Met een helder licht er omheen. Verblindend. En laat dat nu net het probleem zijn. Inkopen moet volgens het vastgestelde beleid. Dat is een vastgesteld gegeven en daar is niets mis mee. Stel samen met jouw inkoper een standaard uitvraag op. Die bestaat voor 80% uit de inkoopprocedure (inkoopbeleid) en voor 20% uit de techniek. Dus vakafdeling, laat los wat je niet kunt beïnvloeden maar pak terug waar jullie toegevoegde waarde ligt; de inhoud. Het gevolg is een werkbare situatie waarbij de inkoper het vastgestelde beleid kan borgen en de vakafdeling de vrijheid heeft keuzes te maken. Doe je dat niet is het gevolg onverbiddelijk de aanbesteding van een raamovereenkomst. En zeg nu zelf, jullie worden daar in veel gevallen niet in betrokken. En ontstaan er onwerkbare situaties. Gedrochten die voor zowel de inschrijver als ook de vakafdeling niet te doorgronden zijn.  En dus werken we er om heen. Gaan we idiote combinaties van competenties verzinnen om toch bij die gewenste partij te komen. Niet uit te leggen en ook zeker niet de bedoeling.

Voordeel raamcontract voor de aanbestedende dienst is discutabel
Wat was ook al weer de reden voor het in het leven roepen van een raamcontract? Het verlagen van de administratieve lasten. Maar waarom organiseert de aanbesteder na het sluiten van de overeenkomst dan mini-competities waarbij wederom op prijs en/of kwaliteit gestreden moeten worden? Ook daarvoor moet een aanbestedingsdocument worden opgesteld. Had dat document dan niet direct aanbesteed kunnen worden? Openbaar? In mijn beleving lost het niets op. Het gevolg is duidelijk. Wanneer je een raamcontract mist ben je maar zo vier jaar uitgesloten van een kans een opdracht te verwerven. De aanbesteding van het raamcontract voor het Waterschap Vechtstromen en ook de Provincie Overijssel zijn op zich werkbare aanbestedingen. Maar de grote bureaus komen daarbij op achterstand te staan. Wanneer je echt als expert gezien wil worden is het aantal competenties waarop je kunt aanbieden beperkt. Het gevolg is dat deze bureaus ’s omzet gaan mislopen.

Gestandaardiseerde vraagspecificatie is het antwoord!
De oplossing is dan ook simpel. Maak een standaard uitvraag met de inkoper van jouw organisatie. Heb oog voor zijn belang en en passant verwerk je je eigen belangrijke onderdelen in de uitvraag. Wij hebben een gestandaardiseerde uitvraag voor u klaar liggen. Op de volgende pagina leest u daar meer over. U kunt hem kosteloos toegestuurd krijgen. Hij wordt inmiddels door meerdere gemeente gebruikt tot volle tevredenheid.

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down