17 november 2016 

Deelname in raamcontract ingenieursdiensten Provincie Overijssel

Deelname in 14 vakgebieden verdeeld over 5 expertisevelden

ATENSUS heeft met succes ingeschreven op het raamcontract van de Provincie Overijssel. Overijssel bestede de ingenieursdiensten opnieuw aan omdat het lopende raamcontract dit jaar afloopt. De ingenieursdiensten zijn verdeeld over 6 expertisevelden en 22 vakgebieden. Voordeel voor ons was dat het raamcontract gebaseerd is op het raamcontract van Waterschap Vechtstromen en daar nemen wij ook in deel. We schreven in met maar liefs 10 onderaannemers. Allemaal experts en daar zijn wij best een beetje trots op. Dit laat zien dat onze visie op samenwerking daadwerkelijk effect heeft en een prima vertrekpunt is voor 2018.

 Zoals bekend maken wij graag gebruik van experts. Voordeel van deze werkwijze is dat we weten dat we de kennis over het onderwerp op orde houden. Daarnaast zoeken we veelal ook partners die in de betreffende regio actief zijn, partners die onze opdrachtgever kennen en lokaal actief zijn. In dit raamcontract schreven wij in met tien onderaannemers.

Inschrijving op 5 expertisevelden en 22 vakgebieden

Het raamcontract is onderverdeel in zes expertisevelden en 22 vakgebieden. Wij hebben ingeschreven op 5 expertisevelden en 14 vakgebieden. Hieronder de lijst waarin wij zijn toegelaten:

Water en Ecologie
– Grondwater en ecohydrologie
– Ecologie

Bodem
–  Landbodem
– Waterbodem
– Opstallen

Ruimtelijke ordening en vergunningen
– Ruimtelijke vraagstukken
– Fysieke Leefomgeving
– Gebruik van de ondergrond

Assets
– Wegen/vaarwegen
– Installaties
– Kunstwerken
– Natuurontwikkeling/EHS Natura 2000

Verkeer en vervoer
– Integrale mobiliteitsaanpak
– Autobereikbaarheid

Wij hebben nadrukkelijk gezocht naar de vakgebieden en expertisevelden die complementair zijn aan elkaar in veel voorkomende projecten.

Onderaannemers

De volgende onderaannemers zagen net als wij de meerwaarde in voor een inschrijving:

  • InterIn voor het aanleveren van personeel voor onze flexibele schil en het uitlenen van capaciteit
  • TAS is het bureau dat met name gespecialiseerd is in electrotechniek en werktuigbouwkunde (gemalen, bruggen, stuwen, sluizen)
  • PTR-Projectengineering is als kunstwerken beheerder op de hoogte van de laatste technieken en weet alles van Asset management
  • BJZ is het bureau dat de bestemmingsplannen en andere ruimtelijk ordening gerelateerde werkzaamheden kan oppakken
  • Koops & Romeijn levert sonderingen, geotechnisch onderzoek, maakt stabiliteitsberekeningen en kan zettingen berekenen
  • Dantuma Wegkamp is onze constructieve partner. Zij berekenen de door ons uitgewerkte bruggen, maken de fundatieberekeningen en verrichten bouwkundige opnamen
  • Imrek Infrastructuur en mobiliteit kan verkeersmodellen opstellen en deze vormen de basis voor operationeel, tactisch en strategisch advieswerk
  • EcoReest wordt als milieukundig adviesbureau ingeschakeld op gebied flora & fauna, milieu, bodem, water, asbest, etc..
  • IDO-Doesburg wordt ingezet bij het oplossen van hydrologische vraagstukken in het kader van de natuurontwikkeling
  • Asfalt-Advies levert maatwerk op basis van het door hun uitvoerde onderzoek.

Raamcontract per 1 januari 2017

Het raamcontract zal ingaan in 2017. Dat betekent voor ons een mooie start voor 2018.

Meer weten?

Wanneer u meer wilt weten over dit raamcontract of bent u een projectleider bij de provincie en kunt u onze expertise gebruiken dan nodigen wij u van harte uit om nader kennis te komen maken. Wij waken graag een vrijblijvende afspraak! Neem dan contact met mij op via (0522) 74 40 34 of via 06 10 88 64 01.

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down