Infrastructuur

ATENSUS is jouw partner in de voorbereiding

INFRASTRUCTUUR

Als we kijken naar de hedendaagse infrastructuur kunnen we constateren dat deze continu in beweging is. Intensiteiten nemen toe en daarmee ook de economische waarde. Infrastructuur moet optimaal gerealiseerd en beheerd worden. Het liefst zo kostenefficiënt mogelijk. 


Met de specialisten van ATENSUS kun jij je doel realiseren; een veilige verbinding, duurzaam gerealiseerd en optimaal beheerd. 


VERBINDING
Infrastructuur legt de verbinding tussen mensen en bedrijven. Het bevordert de ontwikkeling van het achtergelegen gebied en versterkt en onderschrijft economische belangen. Met onze specialisten onderzoeken we de weg te gaan. Daarbij leggen we graag de verbinding met ons netwerk en brengen we kennis bijeen. Daardoor zijn wij in staat groot te zijn in kleinschaligheid.


VOOR WELKE PROJECTEN WORDEN WIJ GEVRAAGD?

  • Beheerbestekken (asfalt, kunstwerken, straatwerk, etc.)
  • Nieuwe aanleg (bouw- en woonrijp maken, bruggen, riolering, herinrichting)
  • Rioolvervanging
  • Opstellen beheerbeleid

Onze diensten & Producten

DIENSTEN

- Circulair advies in ontwerp

- Beeldend ontwerpen

- Assetmanagement

- Projectmanagement bij de klant aan tafel 

- Directievoering / Toezicht

- Contractmanagement waaronder deelname in Bouwteams

- Vergunningenscan en aanvraag vergunningen 

- Inventarisaties

- Onderzoeken (NGE, Archeologie, Milieu, Bodem, etc.)

PRODUCTEN

- Visie

- Planstudie

- Technisch ontwerp

- Contractvorming (RAW / UAV-gc / Hybride)

- Onderzoek en berekeningen

- Onderhoudsbeleid

Drie toonaangevende projecten!

Bouwteam Brug Innofase Duiven

Van visie naar realisatie

Bekijk onze lijst met referentieprojecten