Loyaliteit, integriteit & eigen verantwoordelijkheid

Onze missie is het verlenen van diensten voor het inrichten van openbare ruimtes op duurzame wijze. Daarbij verenigen wij onze kennis en ervaringen met dat van u. ATENSUS kent een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfbewustzijn en streven daarbij op uitstekende wijze uw belang na.

DUURZAAMHEID & MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Het beïnvloed onze strategie en speelt een belangrijke rol bij bedrijfsbeslissingen. De opdrachtgevers en de projecten zijn divers, wat vraagt om veel flexibiliteit en het opstaan voor nieuwe kansen. ATENSUS speelt hier creatief op in!

Maak kennis met het team

Edwin de Wekker

Directeur/ projectleider
06 10 88 64 01

Email mij

Patrick Sakko

Werkvoorbereider
06 23 21 31 30

Email mij

Bart Hoogendorp

Projectleider(0522) 74 40 34

Email mij

Karin Akse

Werkvoorbereider
(0522) 74 40 34

Email mij

Anton Van der Geest

Adviseur / Projectmanager
(0522) 74 40 34

Email mij

Marianne Boerman

Administratief medewerker
(0522) 74 40 34

Email mij

Laura Bruin

Marketing & communicatie medewerker

Benthe

Kantoorhond

Email mij

Edwin Ypma

Werkvoorbereider / Directievoerder

Gabin Kooistra

Werkvoorbereider (0522) 74 40 34

Mail mij

Ben jij onze nieuwe..

Stagiaire?

Bekijk hier de vacature!

Of kom je werken als..

werkvoorbereider

Neem nu contact op!

Duurzaamheid

ISO 14001 gecertificeerd

Download!

CO2 Prestatieladder

Lees meer!

ISO 9001 gecertificeerd

Download!

Steenwijkerland - Gert Ekkelenkamp, regisseur openbare werken

"De Wekker is een deskundige die weet hoe wij het als gemeente graag willen hebben en weet hoe besluitvormingsprocessen bij gemeenten tot stand komen. Daarnaast heeft hij het totale bouwproces goed in zijn hoofd"

Dienst Landelijk Gebied - Fokke Jan de Jong, medewerker gebiedsontwikkeling

"ATENSUS werkt voor ons aan projecten op gebied van natuur, waterhuishouding, recreatie en infra. In ons speelveld met vele partijen en procedures weten zij, op een flexibele en gedreven wijze de opgebouwde kennis in te zetten voor het realiseren van projecten. De door ontwikkelde digitale projectomgeving AT-lectus is daarbij een onmisbaar instrument. Projectinformatie is transparant en overzichtelijk voor handen wat absoluut bijdraagt aan een beter projectresultaat".

Gemeente Noordoostpolder - Ger Bovendeur, technisch vakspecialist groen

"ATENSUS heeft laten zien dat samenwerking tot een beter resultaat leidt. door de gebiedsmedewerkers en het Waterschap uitvoerig te betrekken bij het ontwerpproces is de actuele situatie in het opgestelde vier jarig baggerbestek verwerkt. Zij hebben gedacht vanuit het wenselijk resultaat; een beheersbaar contract, bezien vanuit het perspectief van een beheerder".


"Via het projectplatform AT-lectus is de voortgang van het project goed te volgen. Door creatief en oplossingsgericht mee te denken over de uitvoering, het opstellen van een transparant bestek heeft dit uiteindelijk geleid tot een mooi resultaat voor Noordoostpolder, zowel financieel als het op te leveren product".


Reest en Wieden - Albert Drewes, technisch medewerker (water)beheer

ATENSUS is een flexibele organisatie die meedenkt en het te behalen resultaat vanuit kwalitatieve zin voorop stelt. Daarbij zijn wij erg tevreden over de wijze waarop wij als opdrachtgever gedurende het proces worden geïnformeerd over de status van ons project. Het projecten platform AT-lectus is daarvoor een goed hulpmiddel gebleken".

Gemeente De Wolden - Edwin de Boer, interim projectleider

"ATENSUS is een adviesbureau met kundige mensen die weten hoe de lijntjes in processen lopen binnen de openbare ruimte en de bijbehorende overheden. Er wordt helder en open gecommuniceerd en er wordt goed geschakeld tussen werkzaamheden. Het is prettig samenwerken met deze club mensen".