27 april 2021 

Koning voor één dag?

In één dag maak jij het verschil

Vandaag is het Koningsdag! En omdat ik graag verbindingen leg, heb ik opgezocht welke definities het woord Koning heeft;

Adellijk persoon 2) Andere naam voor leeuw 3) Beroep 4) Bewindhebber 5) Deel van een roer 6) Deel van een schaakpartij 7) Die heer staat altijd in de balkoningang 8) Edelman 9) Figuur uit een bordspel 10) Gebieder 11) Havenpaal 12) Heer 13) Heer in het kaartspel 14) Heerser 15) Iemand die grote macht heeft.

Er zijn nog al wat verschillende betekenissen die aan het woord Koning toegekend kunnen worden. Wat de rode lijn is, moge duidelijk zijn. Iets met heersen en macht. Het is ook een beroep en dat lijkt dan een keuze, al denk ik niet dat ontslag nemen in geval van een carrière switch erg voor de hand ligt. Koning ben je voor altijd. Ik leg de koppeling met onze opdrachtgever, want de spreekwoordelijke klant is Koning, toch?

De opdrachtgever is Koning?

Onze klant is Koning. Wij stellen ons dienstbaar op en streven naar een project wat in goede harmonie met het team van de opdrachtgever tot stand komt. In vroegere tijden had de Koning een allesomvattend recht en bijbehorende macht. Hij sprak recht en soms ook recht wat in essentie krom was 😉 maar zijn positie gaf hem deze macht. Inmiddels zijn de tijden veranderd en heeft zowel de Koning als ook onze opdrachtgever beperkte invloed. In geval van de Koning werkt deze onder verantwoordelijkheid van het kabinet. Onze opdrachtgevers werken ook onder verantwoordelijkheid. Maar van wie eigenlijk? Is dat een afdelingshoofd? Een wethouder? Strikt genomen vallen de opdrachten die wij aannemen onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders. In de praktijk is deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gemeentesecretaris (hoofd van de ambtelijke organisatie) die dat weer heeft gemandateerd aan een sectordirecteur, die dat weer heeft gemandateerd aan een afdelingshoofd, die dit weer heeft gemandateerd aan een teamleider. Best een weg te gaan, zou ik zeggen. Daar waar onze Minister-President verantwoordelijkheid neemt voor de daden van de Koning is dit in geval van onze opdrachtgever dus enigszins onduidelijk. En dat maakt het soms best lastig.

Ik denk dat een duidelijke structuur voor wat betreft de verantwoordelijkheden een belangrijk uitgangspunt is voor een goed projectresultaat. Duidelijke afspraken daarover geeft een werkbaar kader. Pas als je verantwoordelijkheid krijgt, kun je het nemen. En de grap is dat juist daar een uitdaging ligt voor onze opdrachtgevers. Want als het gaat om mandaten kun je wel stellen dat ze redelijk onthand zijn. Dan heb je geen invloed. En een Koning zou dat juist moeten hebben, toch?

Wat is er nodig om onze opdrachtgever weer Koning te laten zijn?

Als ik voor een dag Koning zou kunnen zijn, wil ik denken vanuit het dienend perspectief. Dus wil ik dat het project slaagt. En het project is geslaagd als het einddoel is gerealiseerd. Het proces moet gaan over de vraag wat jij nodig hebt om dat te realiseren. Neem bijvoorbeeld de reconstructie van een straat of wijk. Het wel of niet slagen van een project heeft niets te maken met aanbestedingsbeleid, niets te maken met tekeningen of berekeningen of tijd en geld. Projecten zijn geslaagd als de reconstructie afgerond is met een geslaagd buurtfeest waarbij opdrachtgever, adviseur en aannemer terugkijken op een realiseren van een gemeenschappelijk vastgesteld doel. Ik denk dat veel van onze opdrachtgevers dit wel zien zitten. Wat het realiseren van het doel veelal in de weg staat, is het gebrek aan het stellen van de vraag: ” Wat heb jij nodig om mijn project te doen slagen?”. Deze vraag opent deuren, opent mogelijkheden om buiten de gebaande paden te treden en geeft de meeste kans op een geliefde Koning die bereikt wat hij wil bereiken. Met draagvlak.

Ik daag onze opdrachtgever uit meer te denken van uit het dienende perspectief. Stel eens wat vaker de vraag “Wat heb jij nodig?” aan jouw adviseur en ik denk dat je mooie antwoorden krijgt. En een bijkomstig voordeel; je hebt geen mandaat nodig voor het stellen van die vraag én dit is iets wat je in één dag kunt bereiken!

Fijne Koningsdag!

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down