arrow_drop_up arrow_drop_down

Opstellen onderhoudscontract voor drie bruggen en twee duikerbruggen

Gemeente Staphorst

Onderhoudscontract

Gemeente Staphorst wil drie houten fietsbruggen en twee duikderbruggen weer in goede staat terugbrengen en vraagt ATENSUS hiervoor een onderhoudscontract op te stellen. De fietsbruggen bestaan uit een combinatie van houten fundaties met een stalen onderhouw met houten opuit een houtenonderbouw met stalen liggers en houten opbouw. De duikerbruggen liggen in een hoofdontsluitingsweg.


Onderhoudscontract

Het onderhoud zal door ons worden beschreven in een UA-gc contract. Tijdens de vorbereiding van de contractvorming zal worden bekeken op welke wijze de gunningcriteria worden ingevuld.


Planning

Het onderhoud zal in 2017 worden aanbesteed en uitgevoerd.


Meer weten over dit project?

Wanneer u meer informatie over dit project wilt, kunt u contact opnemen met Bart Hoogendorp van ons bureau. Hij is bereikbaar via (0522) 74 40 34.

Onze werkzaamheden

Vaststellen onderhoudsmaatregelen

Opstellen UAVG-gc contract

Verzorgen van de aanbesteding

Wij gebruiken koekjes...